dimecres, 29 d’agost de 2012

Festa Major Pujalt 2012


El proper cap de setmana es celebrarà la Festa Major de Pujalt. Us en deixem el cartell!

El próximo fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Pujalt. ¡Os dejamos el cartel!

Next weekend Festivities in Pujalt will be held. Here we share the poster!

dimarts, 28 d’agost de 2012

2a Enfilada Agulles d'Amitges

Els guardes del refugi d'Amitges creen aquesta iniciativa amb la fantasia de veure les agulles plenes de gent escalant. Aquesta trobada tindrà lloc el proper 1 de setembre i la inscripció (inclou pujada de material del divendres i a l'avituallament a peu d'agulles de dissabte), que és gratuïta, pot realitzar-se via correu electrònic a l'adreça info@amitges.com, posant el vostre nom, número de telèfon i adreça de correu electrònicEls inscrits tindran un descompte en les llaunes de beguda que consumeixin. La inscripció no inclou l'estada ni els àpats del refugi. Per reservar els serveis del refugi (sopar, dormir, esmorzar), s'ha de fer a través de la pàgina web www.refusonline.com. A les observacions, poseu que participareu a l'ENFILADA. Recordeu que les Agulles estan dins d'un Parc Nacional amb una normativa que penalitza l'acampada i el bivac.

 El programa és el següent:DIVENDRES 31 d'agost
18h: Aprofitant un viatge del tot terreny del refugi, es pujarà les motxilles dels participants que ho desitgin des de l'aparcament de Prats de Pierró

DISSABTE 1 de setembre
7h a 8.30h: Esmorzar del refugi pels que l'hagin reservat
8.30h: Repartiment de la primera via
9h: Sortida cap a les Agulles
9.30h a 18h: Escalada amb un avituallament al peu de les Agulles
19.30h: Sopar del refugi pels que l'hagin reservat
20.30h: Passe de vídeos d'escalada, música, festeta, etc.
24h: Silenci

Los guardas del refugio de Amitges crean esta iniciativa con la fantasía de ver las agujas llenas de gente escalando. Este encuentro tendrá lugar el próximo 1 de septiembre y la inscripción (incluye subida de material del viernes y el avituallamiento a pie de las agujas del sábado), que es gratuita, puede realizarse vía correo electrónico a la dirección info@amitges.com, poniendo vuestro nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Los inscritos tendrán un descuento en las latas de bebida que consuman. La inscripción no incluye la estancia ni las comidas del refugio. Para reservar los servicios del refugio (cena, dormir, desayuno), se debe hacer a través de la página web www.refusonline.com. En las observaciones, poned que participaréis en la ENFILADA. Recuerdad que las agujas están dentro de un Parque Nacional con una normativa que penaliza la acampada y el vivac.

El programa es el siguiente:

VIERNES 31 de agosto
18h: Aprovechando un viaje del todoterreno del refugio, se subirá las mochilas de los participantes que lo deseen desde el aparcamiento de Prats de Pierró

SÁBADO 1 de septiembre
7h a 8.30h: Desayuno del refugio para los que lo hayan reservado
8.30h: Reparto de la primera vía
9h: Salida hacia las Agujas
9.30ha 18h: Escalada con un avituallamiento al pie de las Agujas
19.30h: Cena del refugio para los que lo hayan reservado
20.30h: Pase de vídeos de escalada, música, fiestecita, etc.
24h: Silencio
The guards at the shelter Amitges created this initiative to fancy seeing the needles crowded of people climbing. This meeting will take place on 1st September and the registration (includes material from Friday hike and supplies for the walk to the needles from Saturday), which is free, can be done via e-mail at info@amitges.com writing your name, phone number and email address. The participants will have a discount on the beverage cans they consume. Registration doesn't include stay and meals at the shelter. To book the shelter services (dinner, bed, breakfast), a registration must be made through the website www.refusonline.com. In the comments, add that you participate in ENFILADA. Remember that the needles are in a National Park with rules that penalize camping and bivouac.

The program is as follows:

FRIDAY 31st August
6 pm: Taking advantage of a trip that the shelter's 4x4 will do, backpads 
from participants who wish to 

can be carried from the parking in Prats de Pierró

SATURDAY 1st September
7 am to 8.30 am: Breakfast at the shelter to those who have booked
8.30 am: Distribution of the first route
9 am: Departure to the Needles
9.30 am to 6 pm: Climbing with a refreshment area at the bottom of the needles
7.30 pm: Dinner in the shelter for those who have booked.
8.30 pm: Pass of climbing videos, music, party, etc.
12 am: Silence

Ascensió nocturna al Pic de l'Orri

Us agrada fer excursions a la nit? No desaprofiteu aquesta oportunitat de pujar al Pic de l'Orri sota la lluna plena per emular els habitants del bosc que desenvolupen la seva màxima activitat durant el crepuscle i la nit mentre es corona aquest senzill pic del sector sud del Parc. La sortida es farà des de Port Ainé el proper 1 de setembre. L'activitat és gratuïta però cal realitzar una inscripció prèvia al telèfon 973 622 335, on també us podran facilitar més informació. S’aconsella dur roba adient, botes de muntanya, jaqueta impermeable, aigua i alguna cosa menjar i frontal o llanterna.

¿Os gusta hacer excursiones de noche? No desaprovechéis esta oportunidad de subir al Pic de l'Orri bajo la luna llena para emular los habitantes del bosque que desarrollan su máxima actividad durante el crepúsculo y la noche mientras se corona este pico del sector sur del Parque. La salida se hará desde Port Ainé el próximo 1 de septiembre. La actividad es gratuita pero es necesario realizar una inscripción previa al teléfono 973 622 335, donde también os proporcionarán más información. Se aconseja llevar ropa adecuada, botas de montaña, chaqueta impermeable, agua y algo comer y frontal o linterna.

Enjoy hiking at night? Don't miss this opportunity to climb Pic de l'Orri under the full moon to emulate forest dwellers who develop their highest activity at the twilight and night while we get to this easy peak in the southern sector of the Park. The output will be from Port Ainé next 1st September. The activity is free but prior registration must be made by telephone 973 622 335, where more information can provided . We recommend you to wear appropriate clothing, hiking boots, waterproof jacket, water and something to eat and front or flashlight.

Festa Major Cassibrós 2012


Aquest divendres es celebrarà la Festa Major de Cassibrós. Més info: 973 623 122

Este viernes se celebrará la Fiesta Mayor de Cassibrós. Más info: 973 623 122

Next Friday Festivities in Cassibrós will be celebrated. More info: 973 623 122

dilluns, 27 d’agost de 2012

Festa Major Araós 2012


El proper cap de setmana es celebra la Festa Major d'Araós. En compartim el cartell i el programa.

Divendres, 31
0.30h: Ball de nit a càrrec del teclista TORRA

Dissabte, 1
13h: Missa a l'ermita de Sant Llíser de Virós
14h: Dinar popular a les Bordes de Virós
16h: Baixada a peu de Virós
20h: Ball de Tarda a càrrec de l'orquestra FLASH
0.30h: Ball de Nit a càrrec de l'orquestra FLASH
3.30h: Discomòbil fins que el cos aguanti!!!

Diumenge, 2
11h: Animació infantil a càrrec de BALLRUCA
12h: Festa de l'escuma
18h: Segon cicle de Cantautors a la Vall Ferrera, a càrrec de Pere Vilanova, Meritxell Gené, Nélson Poblete i Jordi Montañez
El próximo fin de semana se celebra la Fiesta Mayor de Araós. Compartimos el cartel y el programa.

Viernes, 31
0.30h: Baile de noche a cargo del teclista TORRA

Sábado, 1
13h: Misa en la ermita de Sant Llíser de Virós
14h: Almuerzo popular en Bordes de Virós
16h: Bajada a pie de Virós
20h: Baile de tarde a cargo de la orquestra FLASH
0.30h: Baile de noche a cargo de la orquestra FLASH
3.30h: Discomóvil hasta que el cuerpo no aguante!!!

Domingo, 2
11h: Animación infantil a cargo de BALLRUCA
12h: Fiesta de la espuma
18h: Segundo ciclo de Cantautores en Vall Farrera, a cargo de Pere Vilanova, Meritxell Gené, Nélson Poblete y Jordi Montañez
Next weekend Festivities in Araós will take place. We share the poster and the schedule.

Friday, 31st
12.30am: Night dance by keyboardist TORRA

Saturday, 1st
1pm: Mass in the chapel of Sant Llíser de Virós
2pm: Popular lunch in Bordes de Virós
4pm: Descent on food to Virós
8pm: Evening dance by the orchestra FLASH
12.30am: Night dance by the orchestra FLASH
3.30am: Mobile disco until the body cannot stand!!!

Sunday, 2nd
11am: Kids entertainment by BALLRUCA
12pm: Foam party
6pm: Second cycle of Songwriters in Vall Farrera, by Pere Vilanova, Meritxell Gené, Nélson Poblete and Jordi Montañez

Boscos del Món, un món de boscos


Durant tot el mes de setembre podreu gaudir d'aquesta exposició fotogràfica organitzada per l'Ecomuseu Valls d'Àneu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici al Paller de Casa Gassia, seu de l'Ecomuseu, ubicada a Esterri d'Àneu.

Durante todo el mes de septiembre podréis disfrutar de esta exposición fotográfica organizada por el Ecomuseu Valls d'Àneu y el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en el Pajar de Casa Gassia, sede del Ecomuseu, ubicada en Esterri d'Àneu.

Throughout the month of September you can enjoy this photographic exhibition organized by Ecomuseu Valls d'Àneu and the National Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici at the Haystack in Casa Gassia, home of Ecomuseu, located in Esterri d'Àneu.

El Mercat dels Dissabtes a Gerri


Us havíem dit que el Mercat dels Dissabte a Gerri només era durant el mes d'agost? Doncs encara podeu gaudir-ne tres dissabtes més durant el mes de setembre: els dies 1, 8 i 15!

¿Os dijimos que el Mercado de los Sábados en Gerri sólo era durant el mes de agosto? ¡Pues todavía podréis disfrutarlo tres sábados más durante el mes de septiembre: los días 1, 8 y 15!

Did we tell you that Saturdays Market in Gerri was only during the month of August? Well, you can still enjoy it for three more Saturdays during the month of September: the 1st, the 8th and the 15th!

Camins vius

Avui, abans de proposar l'activitat, us explicarem una petita història que hem trobat al web del Parc Nacional. Quan als Pirineus no hi havien carreteres la gent es movia per una extensa xarxa de camins que comunicaven les diferents valls. Gràcies al projecte Camins Vius s'ha recuperat part d'aquestes vies que permeten donar la volta al Parc a peu i en volem donar a conèixer diferentes trams.

Voleu gaudir-ne? Veniu el proper 29 d'agost a les 9h a Espot i realitzeu el recorregut amb guies!Hoy, antes de proponer la actividad, os contaremos una pequeña historia que hemos encontrado en la web del Parque Nacional. Cuando en los Pirineos no habían carreteras la gente se movía por una extensa red de caminos que comunicaban los diferentes valles. Gracias al proyecto Caminos Vivos se ha recuperado parte de estas vías que permiten dar la vuelta al Parque a pie y queremos dar a conocer diferentes tramos.

¿Deseáis disfrutarlos? ¡Venid el próximo 29 de agosto a las 9h a Espot y realizad el recorrido con guías!Today, before proposing the activity, we'll tell you a little story that we found at the website of the National Park. When there were no roads in the Pyrenees people moved by a network of roads that connected the different valleys. Thanks to the project Living Tracks,  part of these pathways that allow to walk around the park have been recovered and we want to present different sections.

Would you like to enjoy them? Come on 29th August at 9am to Espot and make the tour with guides!

Mrs. Pepova


El proper dijous dia 29 hi haurà l'actuació de Mrs. Pepova al cinema-teatre Els Til·lers de Sort, on podreu descobrir els secrets de la felicitat. No us ho perdeu!

El próximo jueves día 29 tendrá lugar la actuación de Mrs. Pepova en el cine-teatro Els Til·lers de Sort, donde podréis descubrir los secretos de la felicidad. ¡No os lo perdáis!

Next Thursday 29th there will be aperformance by Mrs. Pepova in the cinema-theatre Els Til·lers in Sort, where you can discover the secrets of happiness. Don't miss it!

Visita el romànic del segle XII a Arboló


El proper dijous a les 12h es farà una visita guiada a l'ermita romànica d'Arboló del segle XII. Més informació: 973 620 092

El próximo jueves a las 12h se llevará a cabo una visita guiada en la ermita románica de Arboló del siglo XII. Más información: 973 620 092

Next Thursday at 12 pm a tour will be held in the Romanesque chapel of Arboló, from the 12th century. More information: 0034 973 620 092

divendres, 24 d’agost de 2012

Torneig de Bitlles de Llavorsí 2012


Demà 25 d'agost tindrà lloc el Torneig de Bitlles de Llavorsí d'enguany. Es realitzarà a l'esplanada del càmping a les 18h.

Mañana 25 de agosto tendrá lugar el Torneo de Bolos de Llavorsí de este año. Se llevará a cabo en la explanada del cámping a las 18h.

Tomorrow 25th August this year Bowling Tournament in Llavorsí will be held. It will be celebrated in the camping's esplanade at 6pm.

Estany de Baiau

Introducció

La ruta d’avui ens condueix a l'Estany de Baiau envoltat pel Circ (serralada) de Baiau i el Pic de Baiau. Aquestes muntanyes són alhora un pas fronterer amb Andorra a l’est i França al nord i al nord-est. Al costat de l’estany hi trobarem el refugi de Baiau des d’on podrem accedir als cims de Lavans (2.893m), el Medacorba (2.907m), el Roca Entravessada (2.927m) o el Coma Pedrosa (2.945m).

Aquest refugi forma part del grup de refugis que podrem trobar al llarg del GR11. En el nostre cas hi hem accedit des de el Pla de Boet. La ruta d’anada fins al refugi és d’uns 11 km amb un desnivell positiu de 850 metres. El temps estimat segons les indicacions és de 3 hores i mitja. La distància total de la ruta és d’uns 22 km amb un desnivell total acumulat de 1700m i una durada de 6 hores (veure recorregut).

La ruta

És estiu i fa força calor així que decidim llevar-nos ben d’hora per evitar topar amb la intensitat del sol de migdia. Agafem la carretera direcció Àreu i seguim la pista forestal que hi ha al final del poble fins a arribar a l'aparcament de la Molinassa. Baixem del cotxe, fem uns estiraments i ja veiem les primeres indicacions per arribar al refugi de Baiau a l’entrada de l’aparcament.

A partir d’aquí seguim pel camí rural que pujàvem amb cotxe, però a peu ja que l’accés amb vehicles en aquets tram està restringit. El camí ens condueix al Pla de Boet. Al llarg d’aquest trajecte anem seguint amb facilitat les indicacions que trobem. Aquestes ens fan deixar el pla a mà esquerra i ens endinsen a la vall.


Veiem com el camí segueix un riu que pràcticament tenim tota l’estona a mà esquerra però que creuarem unes quantes vegades.

En qüestió de dues hores seguint les fites arribem a l'Estany d’Ascorbes que ens rep de manera triomfal, ja que sense adonar-nos-en ens el trobem de manera sobtada i extraordinària.


A continuació seguim amb claredat les fites del camí, fem una primera pujada i acabem amb una petita mitja tartera on gaudim de la presència d’un isard que deixa que ens hi acostem per treure-li una bona fotografia mentre menja! La petita tartera ens fa de porta a l'Estany de Baiau des d'on podem contemplar el gran Circ fronterer de Baiau.


Aquí ens trobem amb un viatger anglès que porta molts dies caminant, dormint en tenda de campanya, passant algunes nits en refugis i parant en alguns pobles per carregar vivers. Després d’intercanviar unes agradables paraules amb ell, comentar la seva ruta i els cims que ens envolten, fem un intercanvi de contactes i ens dóna el link a la seva pàgina web, on podrem trobar un resum d’altres viatges seus. Quan arribi a casa seva i tingui temps ens promet que també escriuria sobre el seu viatge actual.

Després de petar la xerrada, agafem energia amb una mica de fruita i tornem cap al cotxe seguint el camí d’anada. A l'arribar ens adonem que ens ha agafat el sol tot i haver fet servir crema protectora. Avui tocarà recobrir-se el cos amb una bona capa de crema corporal per evitar que se’ns ressequi la pell. Tot i la calor passada, l’excursió i el paisatge han merescut al pena. De nou les muntanyes del Pallars Sobirà tornen a sorprendre’ns.Introducción

La ruta de hoy nos conduce al Estany de Baiau rodeados por el Circo (cordillera) de Baiau y el Pico de Baiau. Estas montañas son a la vez un paso fronterizo con Andorra al este y Francia al norte y al nordeste. Al lado del lago encontramos el refugio de Baiau, desde donde podemos acceder a las cimas de Lavans (2.893m), el Medacorba (2.907m), el Roca Entravessada (2.927m) o el Coma Pedrosa (2.945m).

Este refugio forma parte del grupo de refugios que podremos encontrar a lo largo del GR11. En nuestro caso hemos accedido desde Pla de Boet. La ruta de ida hasta el refugio es de unos 11 km con un desnivel positivo de 850 metros. El tiempo estimado según las indicaciones es de 3 horas y media. La distancia total de la ruta es de unos 22 km con un desnivel total acumulado de 1700m y una durada de 6 horas (ver recorrido).


La ruta

Es verano y hace bastante calor de modo que decidimos levantarnos muy temprano para evitar toparnos con la intensidad del sol de mediodía. Tomamos la carretera en dirección a Àreu y seguimos la pista forestal que hay al final del pueblo hasta llegar al aparcamiento de la Molinassa. Bajamos del coche, hacemos unos estiramientos y ya vemos las primeras indicaciones para llegar al refugio de Baiau a la entrada del aparcamiento.

A partir de aquí seguimos por el camino que subíamos en coche, pero a pie ya que el acceso con vehículos en este tramo está restringido. El camino nos conduce al Pla de Boet. A lo largo de este trayecto vamos siguiendo con facilidad las indicaciones que encontramos. Éstas nos hacen dejar el llano a mano izquierda y nos adentramos hacia el valle.

Vemos como el camino sigue un río que prácticamente tenemos todo el rato a mano izquierda pero que cruzaremos unas cuantas veces.

En cuestión de dos horas siguiendo los hitos llegamos al Estany d'Ascorbes que nos recibe de manera triumfal, ya que sin darnos cuenta nos lo encontramos de un modo repentino y extraordinario.

A continuación seguimos con claridad los hitos del camino, hacemos una primera subida y terminamos con una pequeña media tartera donde disfrutamos de la presencia de un rebeco ¡que deja que nos acerquemos para sacarle una buena fotografía mientras come! La pequeña tartera nos hace de puerta al Estany de Baiau desde donde podemos contemplar el gran Circo fronterizo de Baiau.

Aquí nos encontramos con un viajero inglés que lleva muchos días andando, durmiendo en tienda de campaña, pasando algunas noches en refugios y parando en algunos pueblos para cargar viveros. Después de intercambiar unas agradables palabras con él, comentar su ruta y las montañas que nos rodean, hacemos un intercambio de contactos y nos da el link de su página web, donde podremos encontrar un resumen de otros de sus viajes. Cuando llegue a su casa y tenga tiempo nos promete que también escribirá sobre su viaje actual.

Tras charlar, tomamos energía con un poco de fruta y volvemos hacia el coche siguiendo el camino de ida. Al llegar nos damos cuenta que nos ha dado el sol a pesar de haber usado crema protectora. Hoy tocará recubrirse el cuerpo con una buena capa de crema corporal para evitar que se nos reseque la piel. A pesar del calor que hemos pasado, la excursión y el paisaje han valido la pena. De nuevo, las montañas del Pallars Sobirà vuelven a sorprendernos.Introduction

Today's route takes us to Estany de Baiau, sorrounded by the Cirque (mountains) of Baiau and the Peak of Baiau. These mountains are at the same time the border with Andorra to the north and France to the east and the northeast. Next to the lake we can find the shelter of Baiau, from which it is possible to go to the peaks Lavans (2.893m), Medacorba (2.907m), Roca Entravessada (2.927m) or Coma Pedrosa (2.945m).

The shelter is part of the shelter's group that we can find along the GR11. In our case we have arrived from Pla de Boet. The route to the refuge is about 11 km with a positive slope of 850 metres. The estimated time as indicated is 3 hours and a half. The total distance of the route is about 22 km with a total climb of 1700m and lasted 6 hours (view route).


The route

It's summer and it's quite hot so we decide to wake up very early to avoud the intensity of the midday sun. We take the road Àreu direction and follow the forest track at the end of the village until we arrive to the parking of Molinassa. We leave the car, 
Es verano y hace bastante calor de modo que decidimos levantarnos muy temprano para evitar toparnos con la intensidad del sol de mediodía. Tomamos la carretera en dirección a Àreu y seguimos la pista forestal que hay al final del pueblo hasta llegar al aparcamiento de la Molinassa. We got off the car, do some stretching and we can already see the first signs to the shleter Baiau by the parking entrance. From here we follow the path we ascended by car, but on foot as acces with vehicles is restricted in this stage. The road leads to Pla de Boet. Along this path we easily find and follow the indications. They make us leave the plain on the left and deep into the valley.

We can see as the way follows a river that is almost all the time by our left, but that we cross a few times.

In about two hours following the milestones we get to Estany d'Ascorbes that triumphally welcomes us, as we suddenly found it in a extraordinary way.

Now we clearly follow the milestones in the way, we make a first ascent and end up with half a small  griddle where we enjoy the presence of a chamois that lets us go closer to take a good photograph while it eats! The small griddle lead us to Estany de Baiau, from where we can see the great Circus Baiau border.

Here we find an English traveler who has spent many days walking, sleeping in a tent, spending some nights in shelters and stopping to food in some villages. After exchanging a few pleasant words with him, commenting on his route and the mountains that surround us, we exchange contact information and he gives us the link to his website, where we will find a summary of some of his trips. He promises to write about his current trip when he gets home and have time to do so.

After talking, we take energy with some fruit and go back to the car following the way we took before. When we arrive we realize we suntanned quite a lot despite having used sunscreen. Today we will need to use a lot of after sun cream to prevent that our skin dries. Despite the heat we've been through, the tour and the landscape have been worthwhile. Again, mountains in Pallars Sobirà surprised us one more time.

dijous, 23 d’agost de 2012

Festa Major d'Estaron 2012


Els proper dissabte 25 i diumenge 26 d'agost es celebrarà la Festa Major d'Estaron. Més info: 973 626 067

Los próximos sábado 25 y domingo 26 de agosto se celebrará la Fiesta Mayor de Estaron. Más info: 973 626 067

Next Saturday 25th and Sunday 26th August Festivities in Estaron will be held. More info: 0034 973 626 067

Festa Major La Bastida 2012


Aquest cap de setmana també es celebra la Festa Major de La Bastida. Us en deixem el programa.

Divendres 24 d'agost:
0.30h: Grup Cocktail Elegant i disco mòbil fins a altes hores de la matinada

Dissabte 25 d'agost:
16h: Concurs de botifarra
18h: Parcs inflables


Este fin de semana también se celebra la Fiesta mayor de La Bastida. Os dejamo el programa.

Viernes 24 de agosto:
0.30h: Grupo Cocktail Elegant y disco móvil hasta altas horas de la madrugada

Sábado 25 de agosto::
16h: Concurso de botifarra
18h: Castillos inchables


Next weekend Festivities will also be held in La Bastida. Here we share the schedule.

Friday 24th August:
0.30h: Group Cocktail Elegant and mobile disco until the early hours of the morning

Saturday 25th August:
16h: Botifarra Competition
18h: Bouncy castles

Festa Major d’Altron 2012


Aquest cap de setmana es celebrarà la Festa Major d'Altron. Els habitants ens diuen: "No sigueu carallots i veniu… «Carallots d’Altron que els de Sorre ja no ho són»"

Nosaltres us en deixem el programa, i ja sabeu, a anar-hi!

Divendres 24 d'agost:
0h: Espectacle de màgia amb el Mag Cambras
1h: Nit jove amb DJ Pate

Dissabte 25 d'agost:
18h: Jocs infantils, espectacle de màgia i contacontes
20h: Ball de tarda amb l'Orquestra Liberty
0.30h: Ball de nit amb l'Orquestra Liberty + fanalet i toia
4h: Nit jove amv DJ Pate

Este fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Altron. Los habitantes nos dicen: "No seáis tontolabos y venid... «Tontolabos de Altron que los de Sorre ya no lo son»"

Nosotros os dejamos el programa, y ya sabéis, ¡a ir!

Viernes 24 de agosto:
0h: Espectáculo de magia con Mag Cambras
1h: Noche joven con DJ Pate

Sábado 25 de agosto:
18h: Juegos infantiles, espectáculo de magia y cuentacuentos
20h: Baile de tarde con Orquestra Liberty
0.30h: Baile de noche con Orquestra Liberty + farolillo y ramillete
4h: Noche joven con DJ Pate


Next weekend Festivities in Altron will be held. Its inhabitants. say, "Don't be silly and come... «Sillies from Altron that people from Sorre are not'»"

Here we share the schedule, and you know, just go!

Friday 24th August:
0h: Magic show with Mag Cambras
1h: Young night with DJ Pate

Saturday 25th August:
18h: Games, magic and storytelling
20h: Evening dance with Orquestra Liberty
0.30h:  Night dance with Orquestra Liberty + lantern and lottery
4h: 
Young night with DJ Pate

dimecres, 22 d’agost de 2012

El Pla de Boet: lloc de pas i paisatge de muntanya


Si voleu tenir una visió del paisatge post-glacial i una mostra de la flora i fauna de la Vall Farrera, no us perdeu l'activitat que organitza el Parc Natural el proper 25 d'agost, durant la qual es recorrerà aquesta zona d'històrica tradició comercial amb l'Ariège i la zona on actualment pastura el bestiar de pota rodona. La sortida és de tot el dia i és gratuïta, encara que cal realitzar una inscripció prèvia al telèfon 973 622 335. Es recomana dur roba adient, botes de muntanya, jaqueta impermeable, gorra, protecció solar, ulleres de sol, aigua i menjar per tot el dia.

Si deseais tener una visión del paisaje post-glacial y una muestra de la flora y fauna de Vall Farrera, no os perdáis la actividad que organiza el Parque Natural el próximo 25 de agosto, durante la cual se recorrerá esta zona de histórica tradición comercial con Ariège y la zona donde actualmente pace el ganado de pata redonda. La salida es de todo el día y es gratuita, aunque es necesario realizar una inscripción previa al teléfono 973 622 335. Se recomienda llevar ropa adecuada, botas de montaña, chaqueta impermeable, gorra, protección solar, gafas de sol, agua y comida para todo el día.

If you want to have a vision of the post-glacial landscape and a sample of the flora and fauna of Vall Farrera, do not miss the activities organized by the Natural Park on 25th August, during which this  historical area of trading tradition with Ariège area and where cattle now graze paw round will be visited. The output is all day and is free, but prior registration must be made on the telephone 0034 973 622 335. It is recommended to carry appropriate clothing, hiking boots, waterproof jacket, hat, sunscreen, sunglasses, water and food throughout the day.

Sardanes a Sort


El proper dissabte de 18h a 20h hi haurà una ballada de Sardanes al carrer Major de Sort.

El próximo sábado de 18h a 20h habrá baile de Sardanas en la calle Mayor de Sort.

Next Saturday, from 6pm to 8pm Sardanes will be danced in street Major in Sort.

Fem de pastors

Vols fer de pastor? Ara pots! El proper 25 d'agost a les 9.30h el Parc Nacional organitza una sortida des de Llessui cap a les Saleres del Monsent, que és on es dóna sal a les ovelles de la ramada. Un guia interpretador i pastors de la vall explicaran en què consisteix l'ofici de pastor.

¿Quieres hacer de pastor? ¡Ahora puedes! El próximo 25 de agosto a las 9.30 el Parque Nacional organiza una salida desde Llessui hacia las Saleres del Montsent, que es donde se da sal a las ovejas del rebaño. Un guía interpretador y pastores del valle explicarán en qué consiste el oficio de pastor.

Want to be a shepherd? Now you can! On 25th August at 9.30 am the National Park organizes a departure from Llessui towards Saleres de Montsent, where salt is given to sheep. An interpreter guide and shepherds from the valley will explain the work of the shepherd.

dimarts, 21 d’agost de 2012

Festa Major de Tornafort 2012


Del proper dissabte 25 al dilluns 27 d'agost es celebrarà la Festa Major de Tornafort. Més info: 973 620 167

Del próximo sábado 25 al lunes 27 de agosto se celebrará la Fiesta Mayor de Tornafort. Más info: 973 620 167

From next Saturday 25th until Monday 27th August Festivities in Tornafort will be held. More info: 0034 973 620 167

Festa Major Arestui 2012


El proper dia 25 d'agost es celebrarà la Festa Major d'Arestiu. Més info: 973 622 008

El próximo 25 de agosto se celebrará la Fiesta Mayor de Arestui. Más info: 973 622 008

Next 25th August Festivities in Arestui will be held. More info: 0034 973 622 008

Festa Major de Burg 2012


Aquest cap de setmana tindrà lloc la Festa Major de Burg. Us en deixem un entretingut vídeo que han fet els seus habitants i la programació:

Divendres 24:
18h: Missa en honor del patró Sant Bartomeu
19.30h: Mirades. Dança contemporània.
22h: Sopar de Festa Major (reserves a Frank de Burg via Facebook)
0.30h: Ball de nit amb Sansa
De matinada: DJ Blind

Dissabte 25:
19.30h: Feather Leather. Dança performance
20.30h: Ball de tarda amb Dou Ramir's
0.30h: Ball de nit amb Dou Ramir's
De matinada: Electrobruna 2012

Diumenge 26:
18h: Xocolatada i jocs per la canallaEste fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Burg. Os dejamos un entretenido vídeo que han hecho sus habitantes y la programación:

Viernes 24:
18h: Misa en honor del patrón Sant Bartomeu
19.30h: Mirades. Danza contemporánea.
22h: Cena de Fiesta Mayor (reservas a Frank de Burg vía Facebook)
0.30h: Baile de noche con Sansa
De madrugada: DJ Blind

Sábado 25:
19.30h: Feather Leather. Danza performance
20.30h: Baile de tarde con Dou Ramir's
0.30h: Baile de noche con Dou Ramir's
De madrugada: Electrobruna 2012

Domingo 26:
18h: Chocolatada y juegos para los niñosNext weekend Festivities in Burg will be celebrated. Here we attach a funny video that its inhabitants have made and the schedule:

Friday 24th:
6pm: Mass in honor of the patron Sant Bartomeu
7.30pm: Mirades. Contemporary dance.
10pm: Festivities Dinner (reservations to Frank de Burg via Facebook)
12.30am: Night dance with Sansa
At dawn: DJ Blind

Saturday 25th:
7.30pm: Feather Leather. Dance performance
8.30pm: Evening dance with Dou Ramir's
12.30am: Night dance with Dou Ramir's
At dawn: Electrobruna 2012

Sunday 26th:
18h: Chocolate and games for children 

Relaxa’t cuinant i fent ioga


El proper 24 d'agost relaxa't! Podràs fer-ho amb el taller de ioga a Rodés, envoltat de natura i de fantàstiques vistes. En acabar, a Surp acabarà el matí amb un taller de cuina saludable i un dinar per gaudir el que s'ha cuinat. Reserves: 973620668 o 610788522 (caps de setmana i festius)

¡El próximo 24 de agosto relájate! Podrás hacerlo con el taller de yoga en Rodés, rodeado de naturaleza y de fantásticas vistas. Al terminar, en Surp finalizará la mañana con un taller de cocina saludable y un almuerzo para disfrutar de lo que se ha cocinado. Reservas: 973620668 o 610788522 (fines de semana y festivos)

Next 24th August just relax! You can do it with the yoga workshop in Rodés, surrounded by nature and beautiful views. When finished, in Surp the morning will end with a healthy cooking workshop and a lunch to enjoy the food that has been cooked. Reservations: 973620668 or 610788522 (weekends and holidays)

Festa Major Baiasca 2012


El 24 d'agost es celebrarà la Festa Major de Baiasca. Més info: 973 622 008

El 24 de agosto se celebrará la Fiesta Mayor de Baiasca. Más info: 973 622 008

Next 24th August Festivities in Baiasca will be held. More info: 0034 973 622 008

Festa Major Arcalís 2012


Aquest cap de setmana es celebrarà la Festa Major d'Arcalís. Us en deixem el pòster amb més informació!

Este fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Arcalís. ¡Os dejamos el póster con más información!

Next weekend Festivities in Arcalís will be held. Here we share the poster with more information!

Festa Major Alòs d'Isil 2012


Aquest cap de setmana es celebrarà la Festa Major d'Alós d'Isil. Més info: 973 626 038

Este fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Alòs d'Isil. Más info: 973 626 038

Next weekend Festivities in Alòs d'Isil will be held. More info: 0034 973 626 038

Sortida de natura

El proper 24 d'agost a les 9h es realitzarà una sortida de natura des de Baix Pallars. A més, el dia abans, el 23 d'agost, a les 20h podreu assistir a una xerrada prèvia. Més info: 679 735 262

El próximo 24 de agosto a las 9h se realizará una salida de naturaleza desde Baix Pallars. Además, el día antes, el 23 de agosto, a las 20h podréis asistir a una charla previa. Más info: 679 735 262

Next 24th August at 9am there will be an outing into the nature from Baix Pallars. Also, the previous day, 23rd August, at 8pm you can go to a lecture previous to the excursion. More info: 0034 679 735 262

Visita el romànic del segle XII a Arboló


Demà a les 12h es farà una visita guiada a l'ermita romànica d'Arboló del segle XII. Més informació: 973 620 092

Mañana a las 12h se llevará a cabo una visita guiada en la ermita románica de Arboló del siglo XII. Más información: 973 620 092

Tomorrow at 12 pm a tour will be held in the Romanesque chapel of Arboló, from the 12th century. More information: 0034 973 620 092

dilluns, 20 d’agost de 2012

Estany de la Gola

Introducció

La pujada a l'Estany de la Gola des de l'aparcament és una excursió força senzilla, amb poc denivell i que pot realitzar-se en poc més d'una hora sense cap mena de presses. És per tant una excursió ideal per anar amb nens i dur un ritme tranquil. El desnivell des de baix fins a dalt és de 600 metres, per tant, en ser un recorregut d'anada i tornada pel mateix lloc, hi ha un desnivell total de 1200m. A més, la distància recorreguda és de 2,5km tant a l'anada com a la tornada i, per tant, es recorre un total de 5km.


La ruta

Comença el dia tard i ens preparem uns bons entrepans per començar la ruta. Ens dirigim a l'Estany de la Gola, amb molt bona companyia i equipats per passar un dia divertit.

Passem a carregar aigua i benzina i ens dirigim cap a Esterri d'Àneu, on només entrar al poble agafem el primer carrer a mà dreta fins a creuar el pont de la Central Hidroelèctrica. Neix una carretera que puja cap a Unarre, Gavàs i Cerbi. Pugem fins al final, a Cerbi, i prenem la ruta que indica Estany de la Gola, i a sota, amb retolador, hi diu: 4x4. Sort que ja ho sabíem i hem fet cas, perquè si no no haguéssim aconseguit arribar.


Després de molt zigzaguejar per la carretera, arribem al final del camí, a l'aparcament on deixem el cotxe. Toca seguir caminant. Al cap d'un quilòmetre arribem al Planell de Sartari on, veient l'hora que és, decidim fer una pausa per dinar. Ens mengem la meitat dels entrepans gaudint de les vistes i de la cascada que ens ha captivat.Mitja hora després seguim amunt. És tard i el cel comença a amagar-se entre els núvols. Comença a fer vent, però no creiem que hagi de ploure. Anem pujant amb breus pauses per anar bebent aigua, ja que el fort sol d'agost ens està deshidratant. En poc més de mitja hora ens topem amb el refugi, després d'haver esquivat unes quantes vaques pel camí. Hi entrem i veiem que és força nou. Hi ha una llibreta però no duem bolígraf, ni tampoc n'hi ha cap. Una llàstima, P.S.: Go! hi volia deixar la seva empremta… Voregem el refugi i ja veiem l'estany. És preciós, i la seva forma ens transmet una sensació d'immensitat muntanyes endins.


Ens agradaria arribar als Tres Estanys, però fa molt de fred i no anem suficientment abrigats, decidim menjar-nos la resta de l'entrepà i baixar de nou per on hem pujat.


Durant la baixada hem relliscat una mica a causa dels rierols de les pluges recents, però a part d'uns quants blaus al cul i una petita torçada de turmell, no tenim gaires mals de cap.

Arribem al cotxe i comencem el viatge de tornada, que finalitzem amb unes braves en una terrassa de Sort. Ha estat un dia curt, però tot i això, ha merescut la pena!
Introducción

La subida a l'Estany de la Gola desde el aparcamiento es una excursión bastante sencilla, con poco desnivel y que puede realizarse en poco más de una hora sin ningún tipo de prisas. Es por lo tanto una excursión ideal para ir con niños y llevar un ritmo tranquilo. El desnivel desde abajo hasta arriba es de 600 metros, por lo tanto, al ser un recorrido de ida y vuelta por el mismo sitio, existe un desnivel total de 1200m. Además, la distancia recorrida es de 2,5km tanto a la ida como a la vuelta y, por tanto, se recorren un total de 5km.


La ruta

Empieza el día tarde y nos preparamos unos buenos bocadillos para empezar la ruta. Nos dirigimos al Estany de la Gola, con muy buena compañía y equipados para pasar un día divertido.

Pasamos a cargar agua y gasolina y nos dirigimos a Esterri d'Àneu, donde nada más entrar al pueblo tomamos la primera calle a la derecha hasta cruzar el puente de la Central Hidroeléctrica. Nace una carretera que sube hasta Unarre, Gavàs y Cerbi. Subimos hasta el final, a Cerbi, y tomamos la ruta que indica Estany de la Gola, y debajo, con rotulador, dice: 4x4. Suerte que ya lo sabíamos y hemos hecho caso, porque de lo contrario no hubiéramos logrado llegar.

Después de mucho zigzaguear por la carretera, llegamos al final del camino, al aparcamiento donde dejamos el coche. Toca seguir andando. Al cabo de un quilómetro llegamos al Planell de Sartari donde, viendo la hora que es, decidimos hacer una pausa para almorzar. Nos comemos la mitad de los bocadillos disfrutando de las vistas y de la cascada que nos ha cautivado.

Media hora más tarde seguimos hacia arriba. Es tarde y el cielo empieza a esconderse entre las nubes. Empieza a hacer viento, pero no creemos que vaya a llover. Vamos subiendo con breves pausas para ir bebiendo agua, ya que el fuerte sol de agosto nos está deshidratando. En poco más de media hora nos topamos con el refugio, después de haber esquivado unas cuantas vacas por el camino. Entramos y vemos que es bastante nuevo. Hay una libvreta, pero no tenemos bolígrafo, ni tampoco hay ninguno allí. Una lástima, P.S.: Go! quería dejar su huella… Rodeamos el refugio y ya vemos el estanque. És precioso y su forma nos transmite la sensación de immensidad montañas hacia adentro.

Nos gustaría llegar a Tres Estanys, pero hace mucho frío y no vamos suficientemente abrigados, decidimos comernos el resto de bocadillo y volver a bajar por donde hemos subido.

Durante la bajada hemos resbalado un poco a causa de los riachuelos de las recientes lluvias, pero a parte de unos cuantos moratones en el culo y una perqueña torcedura de tobillo, no tenemos muchos dolores de cabeza.

Llegamos al coche y comenzamos el viaje de vuelta, que finalizamos con unas bravas en una terraza de Sort. Ha sido un día corto, pero a pesar de ello, ¡ha valido la pena!


Introduction

The rising to Estany de la Gola from the parking is quite an easy excursion, with a low descent and that can be done in just a bit more than one hour without any hurries. It is the the perfect excursion to be dne with children and for an easy rhythm. The slope from the bottom to the top is 600 metres height, so, as both ways use the same route, the total height is 1200m. Also, the covered distance both on the way up and the way down is 2.5km, so the total distance is 5km.


The route

The day starts late and we prepare some good sandwiches to start the route. We go to Estany de la Gola, in good company and equipped to spend a funny day.

We stop to carry water and petrol and go directly to Esterri d'Àneu, when just entering the town we take the first deviation on the right until we cross the bridge of the Hydroelectric Central. A road goes up to Unarre, Gavàs and Cerbi. We go to the end in Cerbi and take the route that indicates Estany de la Gola, and under it, written with a pen, says: 4x4. Luckily we already knew that and trusted it, otherwise we couldn't have arrived.

After a long zigzag through the road, we arrive to the end of the patg, to the parking where we leave the car. Now we have to keep walking. After one kilometre we arrive to Planell de Sartari, where after knowing the time, we decide to take a break and have lunch. We eat the half of the sandwiches enjoying the views and the waterfall that has captivated us.

Half an hour later, we keep going up. It is late and the sky starts to hide between the clouds. It's starting to be windy, but we don't think it will rain. We go up taking small breaks for drinking water, as the August sun is dehidratating us. In less more than half an hour we get to the shelter, after avoiding some cows on the way. We get into it and realize it's quite new. There is a notebook but we don't have any pen, there isn't any neither in the shelter. It's such a pity, P.S.: Go! wanted to leave a footprint… We go around the shelter so that we can see the lake. It's gorgeus, its shape transfers an immensity feeling through the mountains.

We would like to get to Tres Estanys, but's it's very cold and we don't were enough clother, we decide to finish the sandwiches and to bo back through the same way we took to go up.

During the descent we have slipped a little bit due to streams created because of the recent rains, but despite of some bruising and a twisted ankle, we don't have much trouble.

We arrive to the car and start the way back, that we end with some bravas in a terrace in Sort. It's been a short day, but it was anyway worth it!

Excursió circular a les Bordes d’Arnui


Us agradaria fer un itinerari matinal pels voltants de Llavorsí? El Parc Natural de l'Alt Pirineu organitza una sortida pel proper día 22 d'agost a les Bordes d'Arnui. Durant el recorregut es podrà aprendre sobre la flora, la fauna i l'activitat ramadera de la zona. L'activitat és gratuïta però cal fer una reserva prèvia al telèfon 973 622 335. S'aconsella dur roba adient, botes de muntanya, jaqueta impermeable, gorra, protecció solar, ulleres de sol i aigua.

¿Os gustaría realizar un itinerario matinal por los alrededores de Llavorsí? El Parque Natural del Alto Pirineo organiza una salida el próxima día 22 de agosto a las Bordas de Arnui. Durante el recorrido se podrá aprender acerca de la flora, la fauna y la actividad ganadera de la zona. La actividad es gratis pero es necesario hacer una reserva previa al teléfono 973 622 335. Se aconseja llevar ropa adecuada, botas de montaña, chaqueta impermeable, gorra, protección sola, gafas de sol y agua.

Would you like to do a morning tour around Llavorsí? The Natural Park of the High Pyrenees organizes an outing next  22nd August to Arnui Barns. During the tour you will learn about the flora, fauna and livestock farming in the area. The activity is free but you must make a reservations to the phone 973 622 335. It is recommended to bring appropriate clothing, hiking boots, waterproof jacket, hat, sunscreen, sunglasses and water.

El bosc dels llampsAra ens agradaria parlar d'un bosc que hem conegut gràcies a MeteoPallars i el seu bloc. Es tracta d'un bosc ple d'arbres destruïts per llamps i que ofereixen espectaculars vistes de 360º del Pirineu. Per veure-ho només cal agafar la pista que va des d'Esterri d'Àneu fins a Mont Caubo per una zona pràcticament màgica. Pot arribar-se a peu, en btt o en 4x4. Gràcies a MeteoPallars pel seu magnífic post!

Ahora nos gustaría hablar de un sitio que hemos conocido gracias a MeteoPallars y su bloc. Se trata de un bosque lleno de árboles destruidos por los relámpagos y que ofrecen espectaculares vistas de 360º del Pirineo. Para verlo sólo hay que tomar la pista que va desde Esterri d'Àneu hasta Mont Caubo por una zona prácticamente mágica. Se puede llegar a pie, en btt o en 4x4. ¡Gracias a MeteoPallars por su magnífico post!

Now we would like to talk about a forest that we have known through MeteoPallars and their blog. It is a forest full of trees destroyed by lightning and offering spectacular 360 degree views of the Pyrenees. To see this just take the track from Esterri d'Àneu to Mont Caubo through an almost magical area. It can be reached on foot, mountain bike or 4x4. Thanks to MeteoPallars for its wonderful post!

Pepita, Sandra i Txer a Pessets

Encara no tenen foto oficial, però hem pogut rescatar una on surten els tres!

Pepita i Sandra van començar a tocar juntes l'acordió fa més de 10 anys i durant els últims anys han decidit incorporar Txer a la bateria per donar un toc de marxa. Demà a les 22h podrem gaudir de la seva música de festa major i típica pallaresa al Cafè Pessets. No hi podeu faltar!

Pepita y Sandra comenzaron a tocar juntas el acordeón hace más de 10 años y durante los últimos años han decidido incorporar a Txer a la batería para dar un toque de marcha. Mañana a las 22h podremos disfrutar de su música de fiesta mayor y típica pallaresa en el Cafè Pessets. ¡No podéis faltar!

Pepita and Sandra began playing the accordion together for over 10 years and in recent years have decided to join Txer on the drums to give a touch of motion. Tomorrow at 10pm you can enjoy their music typical of Festivities and Pallars in Cafè Pessets. Do not miss it!

Fem un cim

El proper 22 d'agost tindrà lloc una visita guiada organitzada pel Parc Nacional per visitar els cims de les muntanyes per trobar les millors panoràmiques del Pirineu. La sortida és des de Llessui a les 9h.

El próximo 22 de agosto tendrá lugar una visita guiada organizada por el Parque Nacional para visitar las cimas de las montañas para encontrar las mejores panorámicas del Pirineo. La salida es desde Llessui a las 9h.

Next 22nd August an organized outing by National Park will be held to visit the top of the mountains so to find the best panoramic views of the Pyrenees. The tour will start in Llessui at 9 am.

Bus de la Festa 2012


L'Ajuntament de Sort acaba de publicar els horaris del Bus de la Festa. Us en deixem la informació de cara a les Festes Majors que encara queden. El preu és de 2€ per viatge i surt de l'Estació d'Autobusos de Sort a les 0.30h i torna a les 5h des del poble on es celebra la festa.
• La Bastida: 24 d'agost
• Altron: 25 d'agost
• Pujalt: 1 de setembre
• Olp: 8 de setembre
• Enviny: 15 de setembre
• Llessui: 22 de setembre
• Montardit de Baix: 6 d'octubre
• Montardit de Dalt: 22 de novembre

El Ayuntamiento de Sort acaba de publicar los horarios del Bus de la Fiesta. Os dejamos la información de cara a las Fiestas Mayores que aún quedan. El precio es de 2€ por viaje y sale desde la Estación de Autobuses de Sort a las 0.30h y vuelve a las 5h desde el pueblo donde se celebra la fiesta.
• La Bastida: 24 de agosto
• Altron: 25 de agosto
• Pujalt: 1 de septiembre
• Olp: 8 de septiembre
• Enviny: 15 de septiembre
• Llessui: 22 de septiembre
• Montardit de Baix: 6 de octubre
• Montardit de Dalt: 22 de noviembre

The City Council of Sort just published the schedule of the Party Bus. We copy the information according to the remaining Festivities. The price is 2€ per trip and the bus leaves from the Bus Station in Sort at 12.30am and goes back at 5am from the village where the festival is.
• La Bastida: 24th August
• Altron: 25th August
• Pujalt: 1st September
• Olp: 8th September
• Enviny: 15th September
• Llessui: 22th September
• Montardit de Baix: 6th October
• Montardit de Dalt: 22nd November

Primer centre d'interpretació de l'ós bru


El primer centre d'interpretació de l'ós bru de Catalunya i el quart de l'Estat està ubicat a Isil. En el centre es poden veure fotografies i vídeos sobre aquest animal per tal de descobrir-ne la seva mida real i com és el seu hàbitat. Hi ha la possibilitat de realitzar dos itineraris per tal d'obtenir-ne més informació. Tot està muntat d'una manera molt interactiva i didàctica que mostra la realitat sobre un dels animals més típic del Pallars Sobirà.

El primer centro de interpretación del oso pardo de Cataluña y el cuarto del Estado está ubicado en Isil. En el centro se pueden ver fotografías y vídeos sobre este animal para descubrir su tamaño real y cómo es su hábitat. Existe la posibilidad de realizar dos itinerarios para obtener más información. Todo está montado de una manera muy interactiva y didáctica que muestra la realidad sobre uno de los animales más típico del Pallars Sobirà.

The first interpretation center of the grizzly bear in Catalonia and the fourth in Spain is located in Isil. In the centre you can see pictures and videos about this animal to discover its real size and how its habitat is. There is the possibility of taking two routes to get more information. Everything is organized in a highly interactive and educational way shows the reality of a typical animal from Pallars Sobirà.

Anem al Portarró!

El Portarró és on s'uneixen les dues valls principals del Parc, donant-se l'esquena però sempre en contacte directe. La sortida guiada consisteix en sortir des d'Espot el 22 d'agost a les 9h i trobar-se amb companys de la comarca veïna on les dues valls s'uneixen.

El Portarró es donde se unen los dos valles principales del parque, dándose la espalda pero siempre en contacto directo. La salida guiada consiste en salir desde Espot el 22 de agosto a las 9h y encontrarse con conpañeros de la comarca vecina donde los dos valles se unen.

The Portarró is where the two main valleys of the Park attach, back to back but always in direct contact. The output is guided out from Espot on 22nd August at 9 am and the aim is to meet up again with colleagues from the neighbouring region where the two valleys attach.

Visites guiades al despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes


Fins el 16 de setembre s'organitzen visites guiades al despoblat de Santa Creu de Llagunes cada dimarts, dijous i dissabte de 10h a 13h, sota reserva prèvia com a molt tard el dia abans (reserves: José, 696 970 843) i amb un cost de 3€. La sortida és des de Llagunes (Massís de l'Orri) i comprèn la visita al recinte i al petit museu de Llagunes, on hi ha restes arqueològiques, per tal de poder viatjar en el temps i conèixer com va ser el primer assentament del despoblat durant l'Edat de Bronze i la seva ocupació fins a mitjans del segle XIV. Més info

Hasta el 16 de septiembre se organizan visitas guiadas al despoblado de Santa Creu de Llagunes cada martes, jueves y sábado de 10h a 13h, bajo reserva previa como muy tarfe el día antes (reservas: José, 696 970 843) y con un coste de 3€. La salida es desde Llagunes (Massís de l'Orri) y comprende la visita al recinto y al pequeño museo de Llagunes, donde hay restos arqueológicos, con el fin de poder viajar en el tiempo y conocer cómo fue el primer asentamiento del poblado durante la Edad de Bronce y su ocupación hasta mediados del siglo XIV. Más info

Until 16th September, guided tours to the Medieval Deserted of Santa Creu de Llagunes are organized every Tuesday, Thursday and Saturday from 10am to 1pm, under appointment no later than the day before (reservations: José, 0034 696 970 843) and a cost of 3€. The output is from Llagunes (Massís de l'Orri) and includes the visit to the site and the small museum in Llagunes, where there are archeological remains, in order to travel back in time and know how the first settlement of the deserted during the Bronze Age and the occupation until the mid-fourteenth century were. More info

Cinema a la fresca a Tornafort


Demà a es 22h hi haurà cinema a la fresca a la Plaça de l'Església de Tornafort.

Mañana a las 22h habrá cine al aire libre en la Plaça de l'Església de Tornafort.

Tomorrow at 10 pm there will be open air cinema in Plaça de l'Església in Tornafort.

Itinerari geològic-arqueològic pels estanys de la Mainera

El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici organitza una sortida guiada el proper 21 d'agost a les 9h pel circ de la Mainera, on hi ha interessants empremtes arqueològiques en un únic context geològic. La sortida és des de la seu del Parc a Llessui.

El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici organiza una salida guiada el próximo 21 de agosto a las 9h por el circo de la Mainera, donde hay interesantes huellas arqueológicas en un único contexto geológico. La salida es desde la sede del Parque en Llessui.

The National Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici organizes a guided tour through the cirque La Mainera, where there are interesting archaeological remains in a unique geological setting, next 21st august at 9am. The departure point is from the Park headquarters at Llessui.

Lectura pública d'El llop de Montamara


El proper dimecres 22 d'agost a les 19h tindrà lloc una lectura pública d'alguns capítols seleccionats de la novel·la de Xavier Suescun, a càrrec de l'actor Carles Canut al Cinema-Teatre Els Til·lers de Sort. Posteriorment, hi haurà també un col·loqui. El cost de l'entrada és de 3€. No hi falteu!

El próximo miércoles 22 de agosto a las 19h tendrá lugar una lectura pública de algunos capítulos seleccionados de la novela de Xavier Suescun, a cargo del actor Carles Canut en el Cine-Teatro Els Til·lers de Sort. Posteriormente, habrá también un coloquio. El coste de la entrada es de 3€. ¡No faltéis!

Next Wednesday 22nd August at 7pm a public reading of some selected episodes of the novel by Xavier Suescun will be held by Carles Canut in the Cinema-Theatre Els Til·lers in Sort. Later, there will be a colloquium. The cost of admission is 3€. Do not miss it!