dilluns, 20 d’agost de 2012

Estany de la Gola

Introducció

La pujada a l'Estany de la Gola des de l'aparcament és una excursió força senzilla, amb poc denivell i que pot realitzar-se en poc més d'una hora sense cap mena de presses. És per tant una excursió ideal per anar amb nens i dur un ritme tranquil. El desnivell des de baix fins a dalt és de 600 metres, per tant, en ser un recorregut d'anada i tornada pel mateix lloc, hi ha un desnivell total de 1200m. A més, la distància recorreguda és de 2,5km tant a l'anada com a la tornada i, per tant, es recorre un total de 5km.


La ruta

Comença el dia tard i ens preparem uns bons entrepans per començar la ruta. Ens dirigim a l'Estany de la Gola, amb molt bona companyia i equipats per passar un dia divertit.

Passem a carregar aigua i benzina i ens dirigim cap a Esterri d'Àneu, on només entrar al poble agafem el primer carrer a mà dreta fins a creuar el pont de la Central Hidroelèctrica. Neix una carretera que puja cap a Unarre, Gavàs i Cerbi. Pugem fins al final, a Cerbi, i prenem la ruta que indica Estany de la Gola, i a sota, amb retolador, hi diu: 4x4. Sort que ja ho sabíem i hem fet cas, perquè si no no haguéssim aconseguit arribar.


Després de molt zigzaguejar per la carretera, arribem al final del camí, a l'aparcament on deixem el cotxe. Toca seguir caminant. Al cap d'un quilòmetre arribem al Planell de Sartari on, veient l'hora que és, decidim fer una pausa per dinar. Ens mengem la meitat dels entrepans gaudint de les vistes i de la cascada que ens ha captivat.Mitja hora després seguim amunt. És tard i el cel comença a amagar-se entre els núvols. Comença a fer vent, però no creiem que hagi de ploure. Anem pujant amb breus pauses per anar bebent aigua, ja que el fort sol d'agost ens està deshidratant. En poc més de mitja hora ens topem amb el refugi, després d'haver esquivat unes quantes vaques pel camí. Hi entrem i veiem que és força nou. Hi ha una llibreta però no duem bolígraf, ni tampoc n'hi ha cap. Una llàstima, P.S.: Go! hi volia deixar la seva empremta… Voregem el refugi i ja veiem l'estany. És preciós, i la seva forma ens transmet una sensació d'immensitat muntanyes endins.


Ens agradaria arribar als Tres Estanys, però fa molt de fred i no anem suficientment abrigats, decidim menjar-nos la resta de l'entrepà i baixar de nou per on hem pujat.


Durant la baixada hem relliscat una mica a causa dels rierols de les pluges recents, però a part d'uns quants blaus al cul i una petita torçada de turmell, no tenim gaires mals de cap.

Arribem al cotxe i comencem el viatge de tornada, que finalitzem amb unes braves en una terrassa de Sort. Ha estat un dia curt, però tot i això, ha merescut la pena!
Introducción

La subida a l'Estany de la Gola desde el aparcamiento es una excursión bastante sencilla, con poco desnivel y que puede realizarse en poco más de una hora sin ningún tipo de prisas. Es por lo tanto una excursión ideal para ir con niños y llevar un ritmo tranquilo. El desnivel desde abajo hasta arriba es de 600 metros, por lo tanto, al ser un recorrido de ida y vuelta por el mismo sitio, existe un desnivel total de 1200m. Además, la distancia recorrida es de 2,5km tanto a la ida como a la vuelta y, por tanto, se recorren un total de 5km.


La ruta

Empieza el día tarde y nos preparamos unos buenos bocadillos para empezar la ruta. Nos dirigimos al Estany de la Gola, con muy buena compañía y equipados para pasar un día divertido.

Pasamos a cargar agua y gasolina y nos dirigimos a Esterri d'Àneu, donde nada más entrar al pueblo tomamos la primera calle a la derecha hasta cruzar el puente de la Central Hidroeléctrica. Nace una carretera que sube hasta Unarre, Gavàs y Cerbi. Subimos hasta el final, a Cerbi, y tomamos la ruta que indica Estany de la Gola, y debajo, con rotulador, dice: 4x4. Suerte que ya lo sabíamos y hemos hecho caso, porque de lo contrario no hubiéramos logrado llegar.

Después de mucho zigzaguear por la carretera, llegamos al final del camino, al aparcamiento donde dejamos el coche. Toca seguir andando. Al cabo de un quilómetro llegamos al Planell de Sartari donde, viendo la hora que es, decidimos hacer una pausa para almorzar. Nos comemos la mitad de los bocadillos disfrutando de las vistas y de la cascada que nos ha cautivado.

Media hora más tarde seguimos hacia arriba. Es tarde y el cielo empieza a esconderse entre las nubes. Empieza a hacer viento, pero no creemos que vaya a llover. Vamos subiendo con breves pausas para ir bebiendo agua, ya que el fuerte sol de agosto nos está deshidratando. En poco más de media hora nos topamos con el refugio, después de haber esquivado unas cuantas vacas por el camino. Entramos y vemos que es bastante nuevo. Hay una libvreta, pero no tenemos bolígrafo, ni tampoco hay ninguno allí. Una lástima, P.S.: Go! quería dejar su huella… Rodeamos el refugio y ya vemos el estanque. És precioso y su forma nos transmite la sensación de immensidad montañas hacia adentro.

Nos gustaría llegar a Tres Estanys, pero hace mucho frío y no vamos suficientemente abrigados, decidimos comernos el resto de bocadillo y volver a bajar por donde hemos subido.

Durante la bajada hemos resbalado un poco a causa de los riachuelos de las recientes lluvias, pero a parte de unos cuantos moratones en el culo y una perqueña torcedura de tobillo, no tenemos muchos dolores de cabeza.

Llegamos al coche y comenzamos el viaje de vuelta, que finalizamos con unas bravas en una terraza de Sort. Ha sido un día corto, pero a pesar de ello, ¡ha valido la pena!


Introduction

The rising to Estany de la Gola from the parking is quite an easy excursion, with a low descent and that can be done in just a bit more than one hour without any hurries. It is the the perfect excursion to be dne with children and for an easy rhythm. The slope from the bottom to the top is 600 metres height, so, as both ways use the same route, the total height is 1200m. Also, the covered distance both on the way up and the way down is 2.5km, so the total distance is 5km.


The route

The day starts late and we prepare some good sandwiches to start the route. We go to Estany de la Gola, in good company and equipped to spend a funny day.

We stop to carry water and petrol and go directly to Esterri d'Àneu, when just entering the town we take the first deviation on the right until we cross the bridge of the Hydroelectric Central. A road goes up to Unarre, Gavàs and Cerbi. We go to the end in Cerbi and take the route that indicates Estany de la Gola, and under it, written with a pen, says: 4x4. Luckily we already knew that and trusted it, otherwise we couldn't have arrived.

After a long zigzag through the road, we arrive to the end of the patg, to the parking where we leave the car. Now we have to keep walking. After one kilometre we arrive to Planell de Sartari, where after knowing the time, we decide to take a break and have lunch. We eat the half of the sandwiches enjoying the views and the waterfall that has captivated us.

Half an hour later, we keep going up. It is late and the sky starts to hide between the clouds. It's starting to be windy, but we don't think it will rain. We go up taking small breaks for drinking water, as the August sun is dehidratating us. In less more than half an hour we get to the shelter, after avoiding some cows on the way. We get into it and realize it's quite new. There is a notebook but we don't have any pen, there isn't any neither in the shelter. It's such a pity, P.S.: Go! wanted to leave a footprint… We go around the shelter so that we can see the lake. It's gorgeus, its shape transfers an immensity feeling through the mountains.

We would like to get to Tres Estanys, but's it's very cold and we don't were enough clother, we decide to finish the sandwiches and to bo back through the same way we took to go up.

During the descent we have slipped a little bit due to streams created because of the recent rains, but despite of some bruising and a twisted ankle, we don't have much trouble.

We arrive to the car and start the way back, that we end with some bravas in a terrace in Sort. It's been a short day, but it was anyway worth it!