dilluns, 27 d’agost de 2012

El Mercat dels Dissabtes a Gerri


Us havíem dit que el Mercat dels Dissabte a Gerri només era durant el mes d'agost? Doncs encara podeu gaudir-ne tres dissabtes més durant el mes de setembre: els dies 1, 8 i 15!

¿Os dijimos que el Mercado de los Sábados en Gerri sólo era durant el mes de agosto? ¡Pues todavía podréis disfrutarlo tres sábados más durante el mes de septiembre: los días 1, 8 y 15!

Did we tell you that Saturdays Market in Gerri was only during the month of August? Well, you can still enjoy it for three more Saturdays during the month of September: the 1st, the 8th and the 15th!