dimarts, 28 d’agost de 2012

2a Enfilada Agulles d'Amitges

Els guardes del refugi d'Amitges creen aquesta iniciativa amb la fantasia de veure les agulles plenes de gent escalant. Aquesta trobada tindrà lloc el proper 1 de setembre i la inscripció (inclou pujada de material del divendres i a l'avituallament a peu d'agulles de dissabte), que és gratuïta, pot realitzar-se via correu electrònic a l'adreça info@amitges.com, posant el vostre nom, número de telèfon i adreça de correu electrònicEls inscrits tindran un descompte en les llaunes de beguda que consumeixin. La inscripció no inclou l'estada ni els àpats del refugi. Per reservar els serveis del refugi (sopar, dormir, esmorzar), s'ha de fer a través de la pàgina web www.refusonline.com. A les observacions, poseu que participareu a l'ENFILADA. Recordeu que les Agulles estan dins d'un Parc Nacional amb una normativa que penalitza l'acampada i el bivac.

 El programa és el següent:DIVENDRES 31 d'agost
18h: Aprofitant un viatge del tot terreny del refugi, es pujarà les motxilles dels participants que ho desitgin des de l'aparcament de Prats de Pierró

DISSABTE 1 de setembre
7h a 8.30h: Esmorzar del refugi pels que l'hagin reservat
8.30h: Repartiment de la primera via
9h: Sortida cap a les Agulles
9.30h a 18h: Escalada amb un avituallament al peu de les Agulles
19.30h: Sopar del refugi pels que l'hagin reservat
20.30h: Passe de vídeos d'escalada, música, festeta, etc.
24h: Silenci

Los guardas del refugio de Amitges crean esta iniciativa con la fantasía de ver las agujas llenas de gente escalando. Este encuentro tendrá lugar el próximo 1 de septiembre y la inscripción (incluye subida de material del viernes y el avituallamiento a pie de las agujas del sábado), que es gratuita, puede realizarse vía correo electrónico a la dirección info@amitges.com, poniendo vuestro nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Los inscritos tendrán un descuento en las latas de bebida que consuman. La inscripción no incluye la estancia ni las comidas del refugio. Para reservar los servicios del refugio (cena, dormir, desayuno), se debe hacer a través de la página web www.refusonline.com. En las observaciones, poned que participaréis en la ENFILADA. Recuerdad que las agujas están dentro de un Parque Nacional con una normativa que penaliza la acampada y el vivac.

El programa es el siguiente:

VIERNES 31 de agosto
18h: Aprovechando un viaje del todoterreno del refugio, se subirá las mochilas de los participantes que lo deseen desde el aparcamiento de Prats de Pierró

SÁBADO 1 de septiembre
7h a 8.30h: Desayuno del refugio para los que lo hayan reservado
8.30h: Reparto de la primera vía
9h: Salida hacia las Agujas
9.30ha 18h: Escalada con un avituallamiento al pie de las Agujas
19.30h: Cena del refugio para los que lo hayan reservado
20.30h: Pase de vídeos de escalada, música, fiestecita, etc.
24h: Silencio
The guards at the shelter Amitges created this initiative to fancy seeing the needles crowded of people climbing. This meeting will take place on 1st September and the registration (includes material from Friday hike and supplies for the walk to the needles from Saturday), which is free, can be done via e-mail at info@amitges.com writing your name, phone number and email address. The participants will have a discount on the beverage cans they consume. Registration doesn't include stay and meals at the shelter. To book the shelter services (dinner, bed, breakfast), a registration must be made through the website www.refusonline.com. In the comments, add that you participate in ENFILADA. Remember that the needles are in a National Park with rules that penalize camping and bivouac.

The program is as follows:

FRIDAY 31st August
6 pm: Taking advantage of a trip that the shelter's 4x4 will do, backpads 
from participants who wish to 

can be carried from the parking in Prats de Pierró

SATURDAY 1st September
7 am to 8.30 am: Breakfast at the shelter to those who have booked
8.30 am: Distribution of the first route
9 am: Departure to the Needles
9.30 am to 6 pm: Climbing with a refreshment area at the bottom of the needles
7.30 pm: Dinner in the shelter for those who have booked.
8.30 pm: Pass of climbing videos, music, party, etc.
12 am: Silence