dissabte, 18 d’agost de 2012

La calor ens porta al riu!


A causa de la onada de calor d'aquests últims dies, els turistes de la comarca del Pallars Sobirà s'estan animant a fer esports d'aventura, com ràfting i barranquisme, ja que la temperatura dins de l'aigua és molt més comfortable que no pas fora. Així doncs, si sou per la zona i teniu calor, TOTS AL RIU! Nosaltres ja ho hem fet, a què espereu vosaltres?

A causa de la ola de calor de estos últimos días, los turistas de la comarca del Pallars Sobirà se están animando a realizar deportes de aventura, como ráfting y barranquismo, ya que la temperatura dentro del agua es mucho más confortable que fuera de ella. Así pues, si estáis por la zona y tenéis calor, ¡TODOS AL RÍO! Nosotros ya lo hemos hecho, ¿a qué esperáis vosotros?

Due to the high temperatures during the last days, tourists in Pallars Sobirà are encouraging to do sports like rafting and canyoning, as the temperature in the water is much mor comfortable inside than outside. So if you're in the area and are hot, LET'S GO TO THE RIVER! Whe have already done it, what are you waiting for?