dijous, 23 d’agost de 2012

Festa Major d’Altron 2012


Aquest cap de setmana es celebrarà la Festa Major d'Altron. Els habitants ens diuen: "No sigueu carallots i veniu… «Carallots d’Altron que els de Sorre ja no ho són»"

Nosaltres us en deixem el programa, i ja sabeu, a anar-hi!

Divendres 24 d'agost:
0h: Espectacle de màgia amb el Mag Cambras
1h: Nit jove amb DJ Pate

Dissabte 25 d'agost:
18h: Jocs infantils, espectacle de màgia i contacontes
20h: Ball de tarda amb l'Orquestra Liberty
0.30h: Ball de nit amb l'Orquestra Liberty + fanalet i toia
4h: Nit jove amv DJ Pate

Este fin de semana se celebrará la Fiesta Mayor de Altron. Los habitantes nos dicen: "No seáis tontolabos y venid... «Tontolabos de Altron que los de Sorre ya no lo son»"

Nosotros os dejamos el programa, y ya sabéis, ¡a ir!

Viernes 24 de agosto:
0h: Espectáculo de magia con Mag Cambras
1h: Noche joven con DJ Pate

Sábado 25 de agosto:
18h: Juegos infantiles, espectáculo de magia y cuentacuentos
20h: Baile de tarde con Orquestra Liberty
0.30h: Baile de noche con Orquestra Liberty + farolillo y ramillete
4h: Noche joven con DJ Pate


Next weekend Festivities in Altron will be held. Its inhabitants. say, "Don't be silly and come... «Sillies from Altron that people from Sorre are not'»"

Here we share the schedule, and you know, just go!

Friday 24th August:
0h: Magic show with Mag Cambras
1h: Young night with DJ Pate

Saturday 25th August:
18h: Games, magic and storytelling
20h: Evening dance with Orquestra Liberty
0.30h:  Night dance with Orquestra Liberty + lantern and lottery
4h: 
Young night with DJ Pate