dilluns, 20 d’agost de 2012

Primer centre d'interpretació de l'ós bru


El primer centre d'interpretació de l'ós bru de Catalunya i el quart de l'Estat està ubicat a Isil. En el centre es poden veure fotografies i vídeos sobre aquest animal per tal de descobrir-ne la seva mida real i com és el seu hàbitat. Hi ha la possibilitat de realitzar dos itineraris per tal d'obtenir-ne més informació. Tot està muntat d'una manera molt interactiva i didàctica que mostra la realitat sobre un dels animals més típic del Pallars Sobirà.

El primer centro de interpretación del oso pardo de Cataluña y el cuarto del Estado está ubicado en Isil. En el centro se pueden ver fotografías y vídeos sobre este animal para descubrir su tamaño real y cómo es su hábitat. Existe la posibilidad de realizar dos itinerarios para obtener más información. Todo está montado de una manera muy interactiva y didáctica que muestra la realidad sobre uno de los animales más típico del Pallars Sobirà.

The first interpretation center of the grizzly bear in Catalonia and the fourth in Spain is located in Isil. In the centre you can see pictures and videos about this animal to discover its real size and how its habitat is. There is the possibility of taking two routes to get more information. Everything is organized in a highly interactive and educational way shows the reality of a typical animal from Pallars Sobirà.