dissabte, 18 d’agost de 2012

Les Veus del Pamano

Fins el proper 31 d'agost s'organitzen sortides de mig dia amb reserva prèvia per conèixer els escenaris de l'obra de Jaume Cabré, que va inspirar-se en Llessui i la Vall d'Àssua. Les sortides són des de Llessui a les 10.30h. Reserves al telèfon 973621798.

Hasta el próximo 31 de agosto se organizan salidas de medio día con reserva previa para conocer los escenarios de la obra de Jaume Cabré, que se inspiró en Llessui y la Vall d'Àssua. Las salidas son desde Llessui a las 10.30h. Reservas al teléfono 973621798.

Until next 31st August half day outings are organized previous reservation to know the stages of the work by Jaume Cabré, who inspired in Llessui and Vall d'Àssua. Outings are from Lessui at 10.30am. Reservations to the telephone 973621798.