dimarts, 20 d’agost de 2013

Camins vius

Quan als Pirineus no hi havien carreteres la gent es movia per una extensa xarxa de camins que comunicaven les diferents valls. El projecte Camins Vius ha recuperat aquestes vies per poder donar tota la volta al Parc Nacional a peu. El  25 d'agost a les 9.30h s'ha organitzat una activitat per donar a conèixer diferents trams d'aquests camins, sortint d'Espot.

Cuando en los Pirineos no había carreteras la gente se movía por una extensa red de caminos que comunicaban los diferentes valles. El proyecto Camins Vius (Caminos Vivos) ha recuperado estas vías para poder dar toda la vuelta al Parque Nacional a pie. El 25 de agosto a las 9.30h se ha organizado una actividad para dar a conocer diferentes tramos de estos caminos, saliendo de Espot.


When there weren'tt road in he Pyreness people moved through a wide network of tracks which communicated the different valleys. The project Camins vies (Alive Tracks) has rescued these paths so to take a whole walk around the National Park on food. Next 25 August at 9.30am there is an organized activity to get to know some parts of these tracks, starting in Espot.