dilluns, 5 d’agost de 2013

Nits astronòmiques

Les nits d'estiu ens ofereixen la possibilitat de gaudir de la immensitat del cel. Amb el permís dels núvols, les tronades i sense pertorbació de llums de la ciutat, es farà un viatge per l'univers els propers 15 i 16 d'agost, a les 21.30h al Refugi del Pla de la Font. L'activitat té un preu de 10€ i no inclou ni transports ni l'estada al refugi. Us hi podeu inscriure per correu electrònic a info.aiguestortes@oapn.es.

Las noches de verano nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de la inmensidad del cielo. Con el permiso de las nubes, los truenos y sin perturbación de luces de la ciudad, se realizará un viaje por el universo los próximos 15 y 16 de agosto, a las 21.30h en el Refugio del Pla de la Font. La actividad tiene un precio de 10€ y no incluye ni transportes ni la estada en el refugio. Os podéis inscribir por correo electrónico a info.aiguestortes@oapn.es.


Summer nights offer to us the possibility of enjoying sky's immensity. With the permission of clouds, thunder and without being perturbed by the lights from the city, a trip to the universe will be taken on 15th and 16th August, at 9.30pm in the Pla de la Font shelter. The activity costs 10€ and does not include transport nor shelter accommodation. You can join the activity by writing an e-mail to info.aiguestortes@oapn.es.