dissabte, 17 d’agost de 2013

De Santa Creu a Llagunes, Viatge en el Temps


BalmesBlancs està muntant una sortida pel proper 21 d'agost a les 10h, que s'niciarà a Llagunes. El despoblat de Santa Creu, a 1700 m d’alçada, té milers d’anys d’història. Visitar-lo permetrà entendre la seva funció i com vivia la seva gent des de l'època del íbers a l'Edat Mitjana. Caminant cap a Llagunes es tornarà al present, i s'observaran els grans canvis que ha experimentat la vall en els darrerrs anys. Més info

BalmesBlancs está organizando una salida para el próximo 21 de agosto a las 10h, que comenzará en Llagunes. El despoblado de Santa Creu, a 1700 m de altura, tiene miles de años de historia. Visitarlo nos permitirá entender su función y cómo vivía su gente desde la época de los íberos en la Edad Media. Caminando hacia Llagunes se volverá al presente, y se observarán los grandes cambios que ha experimentado el valle en los últimos años. Más info

BalmesBlancs is organizing an outing next 21st August at 10am from Llagunes. The uninhabited village of Santa Creu, 1700 meters high, has thousands of years of history. Visiting it will allow you to understand its function and how its people used to live during the Iberians time in the Middle Age. Walking towards Llagunes you'll go back to the present, and will observe the big changes the valley has experienced during the lasts years. More info