dimecres, 31 de juliol de 2013

Introducció a la Guerra Civil al Pallars


Us fem arribar la nova activitat de BalmesBlancs! Tindrà lloc el 2 d'agost a les 10h a Llagunes i durarà unes 3h. Aquesta vegada consisteix en una xerrada contextual sobre la guerra civil a l’Estat Espanyol posant especial èmfasi en les singularitats del Front del Pallars. Inclou una visita als búnquers del Coll de Sant Joan (posició franquista) i a la Roca de Llagunes (posició republicana).

¡Os hacemos llegar la nueva actividad de BalmesBlancs! Tendrá lugar el 2 de agosto a las 10h en Llagunes y durará unas 3h. Esta vez consiste en una charla contextual sobre la guerra civil en el Estado Español poniendo especial énfasis en las singuraridades del Frente del Pallars. Incluye una visita a los búnquers de Coll de Sant Joan (posición franquista) y a la Roca de Llagunes (posición republicana).

Here we share the new activity by BalmesBlancs! It will be held on 2nd August at 10am in Llagunes and it will last about 3h. This time it consists on a contextual lecture about the civil war in Spain with special emphasis on the uniqueness of the Front Pallars. It includes a visit to the bunkers in Coll de Sant Joan (Franco side) and to Roca de Llagunes (Republican side).