divendres, 12 de juliol de 2013

Curs de lideratge personal i coherència interna


Encara ets a temps de no quedar-te a casa aquest cap de setmana! Els amics de BalmesBlancs ens porten el coaching a Llagunes de la mà de GR-coaching amb preguntes com:

Què et mou? Com vols viure? Com ser feliç?

Tots tenim les nostres creences limitadores, il·lusions, projectes, temors i no és fàcil trobar el camí on tot encaixi i ens permeti desenvolupar-nos i viure amb plenitud.
T'hi apuntes?¡Aún estás a tiempo de no quedarte en casa este fin de semana! Los amigos de BalmesBlancs nos traen el coaching a Llagunes de la mano de GR-coaching con preguntas como:

¿Qué te mueve? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo ser feliz?

Todos tenemos nuestras creencias limitadoras, ilusiones, proyectos, temores y no es fácil encontrar el camino donde todo encaje y nos permita desarrollarnos y vivir con plenitud.

¿Te apuntas?You still have time not to stay at home this weekend! Friends of BalmesBlancs lead the coaching Llagunes the hand of GR-coaching with questions like:

What moves you? How do you live? How to be happy?

We all have our limiting beliefs, dreams, projects, fears and it's not easy to find the way in which everything fits, and allows us to develop ourselves and live fully.

Wanna join?