dijous, 20 de setembre de 2012

Pica d’Estats: Els 3 tres mils

Introducció

La ruta d’avui consisteix en l’ascens a la Pica d’Estats (3143m). La pujada s’ha dut a terme des de l'aparcament de la Molinassa (final de la pista forestal que surt del poble d’Àreu, Vall Farrera) i inclou la visita als cims Verdaguer (3131m) i Montcalm (3077m).

La ruta suposa un desnivell positiu de 1750m (desnivell total de 3500m) i una longitud total recorreguda de 19,5km. La durada depèn molt  de les nostres condicions físiques. Segons els documents oficials, a un ritme normal la ruta dels 3 tres mils no hauria de ser de més de 11 hores. Cal tenir present que per dur a terme aquesta excursió cal una certa preparació física, doncs tot i poder arribar al cim, la tornada se’ns pot fer molt llarga i feixuga tant físicament com psicològicament, ja que hi ha un important desnivell acumulat. Tot i això, l’ascens no comporta complicacions (veure recorregut).


La ruta

4h: Ens llevem, esmorzem un got de llet i agafem tot el que havíem deixat preparat el dia anterior: bastons per caminar, menjar, jaqueta, càmera, frontal...

4.20h: Sortim de casa i passem per Sort a recollir la resta de la colla. Donem un marge de 15 minuts per als que arriben tard i sortim direcció a Àreu per arribar a l'aparcament de la Molinassa.

5.50h: Deixem el cotxe, carreguem motxilles, encenem frontals, ens fem la primera fotografia de grup i endavant!!!!


6.15h: Passem per davant del refugi Vall Farrera. Seguim caminant per la vall sense cap mena presència encara de llum solar i comencem a adelantar a altres muntanyistes.

7.20h: Estem arribant als rius del Sotllo. Tot i que encara governa la foscor, podem gaudir de la bellesa de l’esplanada on trobem els rius. En breus ja podrem apagar els frontals.

8h: Arribem a l’estany de Sotllo i parem a fer un mos. Aquí podem observar les tendes de campanya d’alguns aventurers que decideixen fer nit a mig camí i fer el cim en dos dies (cal recordar que en aquesta zona està permès acampar de 8 de la nit a 8 del matí).

8.40h: Fem una segona parada a l’estany d’Estats per agafar forces i començar la tartera més dura del ascens. Fins ara el desnivell acumulat havia sigut molt progressiu, però a partir d’aquests tros el desnivell i la dificultat de la ruta augmenten.

9.30h: Deixem enrere la tartera i ens situem al port del Sotllo. Ens resguardem del fort vent del sud i ens esperem els uns als altres. És important que cadascú vagi al seu ritme.

9.35h: Descansem i iniciem l’ascens al Verdaguer per la cresta. L’ascens per la cresta no ha de presentar cap dificultat ni perill si anem buscant les fites que marquen el camí. D'altra banda, per pujar per la cresta es recomana tenir certa preparació i no tenir pànic a les altures, doncs ens trobem amb algun que altre pas tècnic. Si no complim aquests requisits, també podrem dur a terme l’ascens vorejant el cim per l’altra banda del port de Sotllo on també trobarem el camí marcat.

10h: Fem cim al Verdaguer!!!! El primer 3000 del dia. Per fi notem ja els primers rajos de sol i entrem en calor.

10.10h: En 10 minuts hem fet 2 tres mils!! Ja som al cim de la Pica. Ara sí, a menjar quelcom més, descansar, gaudir de les vistes i comentar els cims de la zona.


10.20h: Encara estem al cim, això semblen les rambles, no deixa de pujar gent. Es respira molt bon ambient i tots ens desitgem un bon dia. Ara entenem aquest article que uns amics ens van fer arribar.

10.50h: Sortim direcció al Montcalm que veiem davant nostre.

11.20h: Ja som a França al Montcalm!!! Encara fa més vent que al coll del Sotllo. Ens resguardem i demanem a un simpàtic anglès que ens faci la fotografia de grup de l’últim cim i gaudim de les fantàstiques vistes que tenim del cim de la Pica d’Estats.


11.30h: Comencem el descens seguint el camí fàcil vorejant la Pica per accedir al Coll de Sotllo des de la banda francesa.

12.20h: Deixem enrere la Pica, el coll de Sotllo i la famosa tartera.


13h: Parem a l’estany de Sotllo a celebrar l’ascens. Ha arribat el moment de treure la llonganissa, la secallona i el “pa amb tomata”! A menjar s'ha dit!

13.20h: Després de fer el mandrós i per no acabar de refredar-nos seguim camí avall.

14.35h: Ja tornem a ser al cotxe i encara ens queda mig dia per endavant. Hem trigat  8 hores i 45 minuts! Tot un repte. Hem pujat a molt bon ritme i cal dir que a la baixada hem corregut una estona. Després de tot l’estiu caminant comencem a estar en forma de veritat!Introducción

La ruta de hoy consiste en el ascenso a la Pica d'Estats (3143m). La subida se ha llevado a cabo desde el aparcamiento de la Molinassa (final de la pista forestal que sale del pueblo deÀreu, Vall Farrera) e incluye la visita a las cimas Verdagues (3131m) y Montcalm (3077m).

La ruta supone un desnivel positivo de 1750m (desnivel total de 3500m) y una longitud total recorrida de 19,5km. La curada depende mucho de nuestras condiciones físicas. Según los documentos oficiales, la ruta de los 3 tres miles no debería de durar más de 11 horas. Hay que tener presente que para llevar a cabo esta excursión se precisa de una cierta preparación física, pues a pesar de poder llegar a la cima, la vuelta se nos puede hacer muy larga y pesada tanto física como psicológicamente, ya que hay un importante desnivel acumulado. Sin embargo, el ascenso no comporta complicaciones (ver recorrido).


La ruta

4h: Nos levantamos, desayunamos y vaso de leche y tomamos todo lo que habíamos dejado preparado el día anterior: bastones para caminar, comida, chaqueta, cámara, frontal...

4.20h: Salimos de casa y pasamos por Sort a recoger al resto del grupo. Damos un margen de 15 minutos para los que llegan tarde y salimos en dirección a Àreu para llegar al aparcamiento de la Molinassa.

5.50h: Dejamos el coche, cargamos mochilas, encendemos frontales, tomamos la primera fotografía de grupo y ¡¡¡¡adelante!!!! 

6.15h: Pasamos por delante del refugio Vall Farrera. Seguimos caminando por el valle sin ningún tipo de presencia todavía de luz solar y comenzamos a adelantar a otro montañistas.

7.20h: Estamos llegando a los ríos del Sotllo. Aunque todavía gobierna la oscuridad, podemos disfrutar de la belleza de la explanada donde hallamos los ríos. En breve ya podemos apagar los frontales.

8h: Llegamos al Estany de Sotllo y paramos a tomar un tentempié. Aquí podemos observar las tiendas de campaña de algunos aventureros que deciden hacer noche a mitad de camino y realizar la cima en dos días (cabe recordar que en esta zona se permite acampar de 8 de la noche a 8 de la mañana).

8.40h: Realizamos una segunda parada en el Estany d'Estats para tomar fuerzas y comenzar la tartera mas dura del ascenso. Hasta ahora el desnivel acumulado había sido muy progresivo, pero a partir de este trozo el desnivel y la dificultad de la ruta aumentan.

9.30h: Dejamos atrás la tartera y nos situamos en el puerto de Sotllo. Nos resguardamos del fuerte viento del sur y nos esperamos los unos a los otros. Es importante que cada uno vaya a su ritmo.

9.35h: Descansamos e iniciamos el ascenso al Verdaguer por la cresta de la montaña. El ascenso por la cresta no debe presentar ninguna dificultad ni peligro si vamos buscando los hitos que marcan el camino. Por otro lado, para subir por la cresta se recomienda tener cierta preparación y no tener pánico a las alturas, pues nos hallamos con algún que otro paso técnico. Si no cumplimos estos requisitos, también podremos llevar a cabo el ascenso rodeando la cima por el otro lado del puerto de Sotllo donde también encontramos el camino marcado.

10h: ¡¡¡¡Hacemos cima en el Verdaguer!!!! El primer 3000 del día. Por fin notamos ya los primeros rayos de sol y entramos en calor.

10.10h: ¡¡En 10 minutos hemos hecho 2 tres miles!! Ya estamos en la cima de la Pica. Ahora sí, a comer algo más, descansar, disfrutar de las vistar y comentar las cimas de la zona.

10.20h: Aún estamos en la cima, esto parecen las ramblas, no deja de subir gente. Se respira muy buen ambiente y todos nos deseamos un buen día. Ahora entedemos este artículo que unos amigos nos hicieron llegar.

10.50h: Salimos en dirección al Montcalm que lo vemos en frente nuestro.

11.20h: ¡¡¡Ya estamos en Francia en el Montcalm!!! Todavía hace más viento que en la follada de Sotllo. Nos resguardamos y pedimos a un simpático inglés que nos tome una fotografía de grupo de la última cima y disfrutamos de las fantásticas vistas que tenemos de la cima de la Pica d'Estats.

11.30h: Comenzamos el descenso siguiendo el camino fácil rodeando la Pica para acceder a la Collada de Sotllo desde el lado francés.

12.20h: Dejamos atrás la Pica, la collada de Sotllo y la famosa tartera.

13h: Paramos en el Estany de Sotllo a celebrar el ascenso. ¡Ha llegado el momento de sacar la longaniza, la "secallona" y el "pa amb tomata"! ¡A comer se ha dicho!

13.20h: Después de hacer el vago y para no terminar de enfriarnos seguimos camino abajo.

14.35h: Ya volvemos a estar en el coche y aún nos queda medio día por delante. ¡Hemos tardado 8 horas y 45 minutos! Todo un reto. Hemos subido a muy buen ritmo y hay que decir que en la bajada hemos corrido un rato. ¡Después de todo el verano caminando comenzamos a estar en forma de verdad!Introduction

Today's route consists on the rise to Pica d'Estats (3143m). The rise has been from the parking of Molinassa (end of the forest track that leaves from the village of Àreu, Vall Farrera) and includes the visit to the tops Verdaguer (3131m) and Montcalm (3077m).

The route represents a positive difference of 1750m (3500m total elevation) and a total length of 19.5 km distance. The duration depends a lot of our physical conditions. According to official documents, at a normal rate, the route of three 3 thousands should not be more than 11 hours. Note that for this trip some physical training is required, because even once we are on the top, the way back can result long and arduous both physically and psychologically, as there is a significant accumulated slope. However, the rise does not present complications (view route).


The route

4am: We woke up, take a glass of milk for breakfast and take all the stuff we prepared the day before: sticks for walking, food, jacket, camera, front lantern...

4.20am: We leave home and stop in Sort to pick up the rest of the group. We give them 15 extra minutes to those who arrive late and leave Àreu direction to get to the parking of Molinassa.

5.50am: We park the car, carry our bags, turn on the front
 lantern, take the first picture of the group, and let's go!!!!

6.15am: We pass by refuge Vall Farrera. We keep walking through the valley without any present of solar light yet and start to overtake other mountaineer.

7.20am: We are arriving to the rivers of Sotllo. Despite it is still quite dark, we can enjoy the beauty of the splanade where we find the rivers. Soon we can turn off the front lanterns.

8am: We arrive to Estany de Sotllo and stop to grab something to eat. Here we can see the tents of some adventurers who decided to spend thew night in the middle of the way and to reach the top in two days (remember that it is possible to camp on this area from 8pm to 8am).

8.40am: We stop for the second time in Estany d'Estats to gain strength and start the hardest rocky area of the rise. The descent has been very progressive until now, but from this place the descent and the difficulty of the route are higher.

9.30am: We leave the rocky area behind and we are now in the pass of Sotllo. We try to hide from the strong wind of the south and wait to each other. It is important that everyone follows his own rate.

9.35am: We rest and start the rise to Verdaguer through the crest of the mountain. The rise through the crest shouldn't present any difficult or danger if we look for the milestones that indicate the path. On the other hand, to rise the crest it is recommended to have some preparation and not to have panic to heighs, as the are some technical passes. If we don't meet these requirements, we can also rise it going around the top on the other side of the pass of Sotllo where there is also a path with signs.

10am: We reach the top of Verdaguer!!!! The first 3000 of the day. Now we can finally feel the first sun rays and start to be hot.

10.10am: In ten minutes we have reached two 3 thousands!! We are in the top of the Pica. Now, we do eat something else, rest, enjoy the views, and talk about the peaks of this area.

10.20am: We are still on the top, this is like Ramblas, there's a lot of people. We breath a good environment and we all say Good morning to every one. Now we understand the article that some friends sent us.

10.50am: We keep walking in Montcalm direction, which is in front of us.

11.20am: We are now in France in Montcalm!!! It's still more windy that in the pass of Sotllo. We hide and ask to a nice English man to take us a group picture of the last peak of the day and enjoy the wonderful views we have of the top of Pica d'Estats.

11.30am: We start de way down following the easy path by going around the Pica to reach the pass of Sotllo from the French side.

12.20pm: We leave the Pica, the pass of Sotllo and the famous rocks behind.

1pm: We stop in Estany de Sotllo to celebrate the rise. Now it's the moment to take the "llonganissa", the "secallona" and the "pa amb tomata"! Let's eat!

1.20pm: After being a bit lazy and for not getting cold at all, we keep the way down.

2.35pm: We are on the car again and we still have half a fee day. It took us 8 hours and 45 minutes! A real challenge. We rose at a good rate and it must be said that on the way down we ran for a while. After a whole summer of walking we start to be really fit!