dijous, 6 de setembre de 2012

El Judici del Falcó

La presentació del llibre El Judici del Falcó, de Jordi Piqué Rovira, a càrrec de l'autor i de l'alcalde de Sort Llàtzer Sibís, es durà a terme dilluns 10 de setembre a les 7 de la tarda a la Plaça Elionor de Pallars de Sort. En cas de pluja, la presentació es duria a terme a la Biblioteca Pública.

La presentación del libro El Judici del Falcó, de Jordi Piqué Rovira, a cargo del autor y del alcalde de Sort Llàtzer Sibís se llevará a cabo el lunes 10 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaça Elionor de Pallars de Sort. En caso de lluvia, la presentació se llevará a cabo en la Biblioteca Pública.

The book El Judici del Falcó, by Jordi Piqué Rovira, will he held by the author and the mayor of Sort, Llàtzer Sibís, on Monday 10th September at 7 pm at Plaça Elionor de Pallars in Sort. If it rained, the presentation would take place at the Public Library.