dimecres, 5 de setembre de 2012

Festa Major València d'Àneu 2012


I aquest cap de setmana també es celebra la Festa Major de València d'Àneu! El programa és el següent:

Divendres 7:
12h: Repic de campanes
13h: Posada a punt del sortidor
16h: Guerra d'aigua
19h: Campionat de Butifarra
20h: Ball de tarda amb De Gala
21.30h: Sopar popular (reserves al 645703466)
0h: Ball de nit amb De Gala
Després: Skabra's

Dissabte 8:
17h: Joc infantils i xocolatada
18h: Concurs de Tiro amb Furona
20h: Ball de tarda amb Flash
23.30h: Gran castell de focs i baixada de torxes amb Kina Kreu!
0h: Ball de nit amb Flash

Diumenge 9:
11.30h: Missa de Fadrins
13h: Vermut popular
17h: V Campionat de Bitlles
20h: Ball de tarda amb Sansa Show
0h: Ball de nit amb Sansa Show
Després: DJ Ambalatxot

Dilluns 10:
16.30h: Rondada popular
18h: Campionat de Pòker
20h: Ball de tarda amb Café Latino
20.30h: XXXIV Mostra gastronòmica
0h: Ball de nit amb Café Latino

¡Y este fin de semana también se celebra la Fiesta Mayor de Valencia d'Àneu! El programa es el siguiente:

Viernes 7:
12h: Repique de campanas
13h: Puesta a punto del surtidor
16h: Guerra de agua
19h: Campeonato de Butifarra
20h: Baile de tarde con De Gala
21.30h: Cena popular (reservas al 645703466)
0h: Baile de noche con De Gala
Después: Skabra's

Sábado 8:
17h: Juego infantiles y chocolatada
18h: Concurso de Tiro con Furones
20h: Baile de tarde con Flash
23.30h: Gran castillo de fuegos y bajada de antorchas con Kina Kreu!
0h: Baile de noche con Flash

Domingo 9:
11.30h: Misa de Fadrins
13h: Vermut popular
17h: V Campeonato de Bolos
20h: Baile de tarde con Sansa Show
0h: Baile de noche con Sansa Show
Después: DJ Ambalatxot

Lunes 10:
16.30h: Rondada popular
18h: Campeonato de Poker
20h: Baile de tarde con Café Latino
20.30h: XXXIV Muestra gastronómica
0h: Baile de noche con Café Latino
And next weekend Festivities of Valencia d'Àneu will also take place! The schedule is as follows:

Friday 7th:
12pm: Ringing of bells
1pm: Tuning the pump
4pm: Water War
7pm: Butifarra Championship
8pm: Evening dance with De Gala
9.30pm: Popular dinner (reservations on 0034 645 703 466)
12am: Night dance with De Gala
Next: Skabra's

Saturday 8:
5pm: Games for children and chocolate
6pm: Shot Contest with Furon
8pm: Afternoon dance with Flash
11.30pm: Great fireworks display and torchlight descent with Kina Kreu!
0h: Night dance with Flash

Saturday 9:
11.30am: Mass of Fadrins
1pm: Popular vermouth
5pm: V Bowling Championship
8pm: Afternoon dance with Sansa Show
12am: Night dance with Sansa Show
Next: DJ Ambalatxot

Monday 10:
4.30pm: Rondada popular
6pm: Poker Championship
8pm: Evening dance with Café Latino
8.30pm: XXXIV Gastronomy exhibition
12am: Night dance with Café Latino