dijous, 21 de juny de 2012

Escates de mil colors

El Parc Natural de l'Alt Pirineu (+info) organitza una sortida interpretativa per descobrir les papallones diürnes dels voltants de Cerbi i Sant Beado, dissabte 23 de juny. L'excursió de mig dia és gratuïta però s'ha de reservar previament.

Cerbi
El Parque Natural del Alt Pirineu (+info) organiza una salida interpretativa para descubrir las mariposas diurnas de la zona de Cerbi y San Beado, el sábado 23 de junio. La excursión de medio día es gratuita pero hay que reservar previamente.


The Natural Park of High Pyrenees (+info) organizes an interpretive outing for exploring the diurnal butterflies around Cerbi and Sant Beado on Saturday 23rd June. The half day trip is free but needs to be booked beforehand.