divendres, 8 de juny de 2012

I Demostració de Dansa

En la I Demostració de Dansa es podran veure diferents estils d'aquesta disciplina artística (clàssic, funky, flamenco, contemporani, body percussion…). Els alumnes del Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars participaran en aquesta demostració que es realitzarà al Pavelló d'Esports de Sort (+info) el proper dissabte 9 de juny a les 18:00 h. 

En la I Demostración de Danza se podrán ver diferentes estilos de esta disciplina artística (clásico, funky, flamenco, contemporáneo, body percussion...). Los alumnos del Consorcio Escuela Itinerante de Música y Danza del Pallars participarán en esta demostración que se realizará en el Pabellón de Deportes de Sort (+info) el próximo sábado 9 de junio a las 18:00 h.

Different styles of this artistic discipline (classical, funk, flamenco, contemporary, body percussion...) will be seen in the I Demostració de Dansa (I Dance Demonstration). Students from the Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars (Consortium Itinerant School of Music and Dance of Pallars) will take part in this show that will be held in Sort's Sports Pavilion (+info) next Saturday 9th June at 6:00 pm.