dilluns, 11 de juny de 2012

9a Trobada Internacional de Barranquisme Gorgs 2012

Gorgs és una trobada internacional per fomentar i compartir la passió pel barranquisme i la natura. Aquesta 9a edició es celebrarà a Esterri d'Àneu els dies 15, 16 i 17 de juny de 2012 i es realitzaran activitats educatives i lúdiques adaptades a diferents nivells.
A la pàgina web de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), una de les entitats organitzadores, hi ha més informació sobre aquesta trobada.

Gorgs es un encuentro internacional para fomentar y compartir la pasión por el barranquismo y la naturaleza. La 9a edición se celebrará en Esterri d'Àneu los días 15, 16 y 17 de junio de 2012 y se realizarán actividades educativas y lúdicas adaptadas a diferentes niveles. 
En la página web de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC), una de las entidades organizadoras, hay más información sobre este encuentro.

Gorgs is an international meeting to promote and share the passion for gorge walking and nature. 9th edition will be held in Esterri d'Àneu on 15th, 16th and 17th June 2012 and educational and recreational activities suited to different levels will be carried out.
In the website of Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) (Catalonia Hiking Association), one of the organizers, there is more information about this meeting.