divendres, 1 de juny de 2012

277 espècies de vertebrats

El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha actualitzat el llistat de vertebrats que hi ha al parc registrant-ne 277 espècies (entre peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers). Aquesta llista és una eina molt útil per als científics però també per als visitants interessats en l'ecoturisme.

El Parque Natural del Alto Pirineo ha actualizado el listado de vertebrados que hay en el parque registrando 277 especias (entre peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). Esta lista es una herramienta muy útil para los científicos pero también para los visitantes interesados  en el ecoturismo.

Cavalls a la vall d'Àneu
The High Pyrenees Nature Park has updated the list of vertebrates in the park including 277 specimens (among fish, amphibians, reptiles, birds and mammals). This list is a useful tool for scientists but also for visitors interested in ecotourism.