dilluns, 18 de juny de 2012

Falles d'Alins 2012 (Festa Major d'Estiu)

Les Falles d'Alins és una de les festes més importants de la zona. Es fa una baixada popular de falles des de Sant Quirc fins a la plaça major d'Alins (+info) durant la revetlla de Sant Joan, dissabte 23 de juny. Les Falles s'emmarquen dins del prgama de la Festa Major d'Estiu d'aquesta població.

Alins
Las Fallas de Alins es una de las fiestas más importantes de la zona. Tiene lugar una bajada popular de antorchas desde Sant Quirc hasta la plaza mayor de Alins (+infodurante la verbena de San Juan, el sábado 23 de junio. Las Fallas se enmarcan dentro del programa de la Fiesta Mayor de Verano de esta población.


Falles d'Alins is one of the most important festivals in this area. It's a popular torch downhill from Sant Quirc to Alins' main square (+info) during St John's Eve, on Saturday 23rd June. Fallas are part of the Summer Festival schedule in this village.