dissabte, 20 d’abril de 2013

Roulotte-caravana Xisqueta


Des d'aquesta setmana ja podeu visitar la caravana Xisqueta, una campanya de divulgació del projecte Xisqueta (iniciat al 2009) organitzat pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'Associació Xisqueta és una associació sense ànim de lucre que, al Pallars Sobirà, cria ovelles xisqueta per tal d'aprofitar-ne la llana en els sectors de l'artesania i en usos alternatius relacionats amb l'arquitectura sostenible.

Mitjançant la caravana es vol donar a conèixer el projecte i els seus punts forts: valorització de la llana de l'ovella xisqueta, l'ofici de pastor i el treball artesà. La caravana es pot trobar dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i organitza tallers gratuïts de petit format impartits per artesans del projecte i que duren unes dues hores aproximadament. En ells, es tractaran temes com ara els processos de la llana, el feltre, les tècniques del teixit, la pell i els matalassos.

La idea és dinamitzar les petites localitats a les que es duu a terme el projecte mitjançant activitats i materials vinculats al territori. Per tant, es preveu organitzar uns 38 tallers fins al mes de juny, en una extensió de 30 pobles diferents.


Desde esta semana ya podéis visitar la caravana Xisqueta, una campaña de divulgación del proyecto Xisqueta (iniciado en 2009) organizado por el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. La Asociación Xisqueta es una asociación sin ánimo de lucro que, en el Pallars Sobirà, cría ovejas Xisqueta para aprovechar su lana en los sectores de la artesanía y en usos alternativos relacionados con la arquitectura sostenible.

Mediante la caravana se quiere dar a conocer el proyecto y sus puntos fuertes: valorización de la lana de la oveja Xisqueta, el oficio de pastor y el trabajo artesanal. La caravana se puede encontrar dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y organiza talleres gratuitos de pequeño formato impartidos por artesanos del proyecto y que duran unas dos horas aproximadamente. En ellos, se tratarán temas como los procesos de la lana, el fieltro, las técnicas del tejido, la piel y los colchones.

La idea es dinamizar las pequeñas localidades en las que se lleva a cabo el proyecto mediante actividades y materiales vinculados al territorio. Por tanto, se prevé organizar unos 38 talleres hasta el mes de junio, en una extensión de 30 pueblos diferentes.


Since this week you can visit the caravan Xisqueta an outreach campaign about the project Xisqueta (started in 2009) organized by the National Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici. Xisqueta Association is a non-profit organization that, in Pallars Sobirpa, breeds sheep Xisqueta to take their wool in the areas of crafts and alternative uses related to sustainable architecture.

This caravan aims to explain the project and its strengths: recovery of wool from sheep Xisqueta, the job of a shepherd and craftsmanship. The caravan can be found in the National Park of Aigüestortes and Estany de Sant Maurici and organizes free small-scale workshops in charge of artisans from the project. These cover topics such as the process of wool, felting, weaving techniques, skin and mattresses.

The idea is to boost the small towns in which the project is carried out through activities and materials related to the territory. Therefore, it is expected to organize 38 workshops until June, in an extension of 30 different towns.