divendres, 19 d’abril de 2013

Exposició per donar a conèixer el Pallarés a Sort


Aquest dissabte L'Associació Cultural Cambuleta inaugurarà l'exposició "Supo-supo amb el pallarès" a Sort. És una exposició que permet conèixer el pallarès com a parla viva i que encara avui es fa servir i es farà servir. Està destinada a un públic familiar amb espais més lúdics, però d'altres més encarats a la sintaxi, el lèxic i la morfologia. Compta amb grans col·laboradors com Carles Puyol, Pep Coll, Maria Barbal, Eduard Muntada i Carles Canut.

Este sábado La Asociación Cultural Cambuleta inaugurará la exposición "Supo-supo con el pallarès" en Sort. Es una exposición que permite conocer el pallarès como habla viva y que aún hoy se usa y se usará. Está destinada a un público familiar con espacios más lúdicos, pero otros más orientados a la sintaxis, el léxico y la morfología. Cuenta con grandes colaboradores como Carles Puyol, Pep Coll, Maria Barbal, Eduard Muntada y Carles Canut.

Next Saturday the Cultural Association Cambuleta will inaugurate the exhibition "Supo-supo, with the pallarès" in Sort. It is an exhibition that reveals how speaking Pallarès is alive and still used and will be used. It is aimed at a family audience with entertainment spaces, but others faced over the syntax, vocabulary and morphology. It has major partners such as Carles Puyol, Pep Coll, Maria Barbal, Eduard Muntada and Carles Canut.