divendres, 19 d’abril de 2013

Camins i ramat i estanys amagats


La sortida de tot el dia inclou una volta circular des de Rubió fins al circ glacial de les Comes de Rubió, on es podran observar ramaderia, boscos de pi roig i glacialisme en un senzill recorregut pel sector sud del Parc. Més info: www.guiesdemuntanya.com

La salida de todo el día incluye una vuelta circular desde Rubió hasta el circo glaciar de Les Comes de Rubió, donde se podrán observar ganadería, bosques de pino rojo y glaciarismo en un sencillo recorrido por el sector sur del Parque. Más info: www.guiesdemuntanya.com

The one-day outing includes a loop back from Rubio to cirque of Les Comes de Rubió to where you can see cattle, pine forests and glacier on a simple tour of the southern sector of the park. More info: www.guiesdemuntanya.com