dilluns, 29 d’abril de 2013

BellugaLlibres


BellugaLlibres és un projecte que intenta potenciar la lectura sostenible a partir d'espais de fàcil identificació i accés. La iniciativa, coneguda com a bookcrossing, ja s'està duent a terme a molts llocs arreu del món i esperem que al Pallars Sobirà tingui un gran èxit.

BellugaLlibres es un proyecto que intenta potenciar la lectura sostenible a partir de espacios de fácil identificación y acceso. La iniciativa, conocida como bookcrossing, ya se está llevando a cabo en muchos lugares alrededor del mundo y esperamos que en el Pallars Sobirà tenga un gran éxito.

BellugaLlibres is a project that seeks to boost sustainable reading through easy identification and access spaces. The initiative, known as bookcrossing is being carried out in many places around the world and we hope that it has a great success in Pallars Sobirà.