dilluns, 29 d’abril de 2013

Església de Santa Maria de Gerri, escenari de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell


L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell vesteix de gala la col·legiata de Santa Maria de Gerri de la Sal amb motiu del seu desè aniversari. La companyia russa ha ofert un concert per unes 250 persones.

La Orquesta Sinfónica Julià Carbonell viste de gala la Colegiata de Santa María de Gerri de la Sal con motivo de su décimo aniversario. La compañía rusa ha ofrecido un concierto para unas 250 personas.

The Symphony Orchestra Julià Carbonell dresses the Collegiate of Santa Maria de Gerri de la Sal with reason of the tenth anniversary. The Russian company has offered a concert for over 250 people.