dimecres, 11 de juliol de 2012

Flora a l'abast


El Parc Natural de l'Alt Pirineu (+info) organitza una sortida per la Vall d'Unarre el diumenge 15 de juliol. Durant l'itinerari es farà un reconeixement de la flora de la zona. 

El Parque Natural del Alto Pirineo (+info) organiza una salida por el Valle de Unare el domingo 15 de julio. Durante el itinerario se hará un reconocimiento de la flora de la zona. 

Unarre
The Natural Park of Alt Pirineu (+info) organizes an outing for Vall d'Unarre on Sunday 15th July. During the tour will be a recognition of the flora of the area.