dimecres, 25 de juliol de 2012

Estany de Gerber


Introducció

Aquesta vegada, amb la finalitat de satisfer la curiositat d’un parell d’amics italians, hem fet una ruta fàcil, entretinguda i amb una relació esforç/recompensa paisatgística molt gran pels amants dels estanys i les zones amb força vegetació. Hem visitat l’Estany de Gerber, situat a 2.165 metres d’alçada.

La ruta consisteix en un trajecte de 3,15 km d’anada amb un desnivell de 335 metres. La tornada és realitza pel mateix camí, per tant el recorregut total és de 6’3 km amb un desnivell absolut de 670 metres (veure recorregut). La durada aproximada és  de 3 hores i 30 minuts tenint en compte les diferents parades dutes a terme en els diferents estanys que ens trobem pel camí per gaudir de la natura i fer fotografies.


La ruta

Seguim la carretera C-28 pujant pel Port de la Bonaigua i ens aturem a l'aparcament de l’accés de l’estació d’esquí de Baqueira Beret que té a la vesant sud, a mitja vall.

Trobar l'inici de la ruta ha resultat fàcil ja que només hi ha un cartell, el qual ens indica la direcció del camí. Aquest és fàcil de seguir, doncs queda molt ben marcat amb el pas de la gent. És una zona molt freqüentada sobretot a l’estiu a causa de la facilitat i bellesa de la caminada.

En menys de 30 minuts i a un pas no gaire accelerat arribem a un primer estany idíl·lic, envoltat d’arbres i protegit per libèl·lules d’un blau metàl·lic lluent. S’hi pot apreciar una bona varietat de flora i fauna.

Després d’un breu descans seguim per la dreta de l'estany, on trobem un camí que canvia el seu aspecte. Deixem de caminar entre arbres i ensopeguem amb un conjunt de roques que ens guien fins a l'Estany Petit de Gerber, on arribem en uns 20 minuts.Sense aturar-nos seguim els camí de roques i en 10 minuts més, després de vorejar el segon estany per l’esquerra, arribem a l’Estany de Gerber. És un paisatge digne d’admirar, amb molta verdor a la vora de l’aigua, però envoltat de cims rocosos on encara s’hi observa alguna clapa de neu tot i ser a ple estiu.

Aprofitem per fer una llarga aturada, ens descalcem i posem els peus en remull per refrescar-nos. No ens hi podem banyar, doncs estem en una zona situada dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu i queda totalment prohibit.

Després de fer algunes fotografies i gaudir de les vistes, agafem el camí de tornada pel mateix lloc per on hem vingut. Podríem ampliar la ruta i arribar a altres llacs, però millor un altre dia, doncs els italians comencen a estar cansats.

De tornada, arribant al cotxe descobrim que en la segona part del recorregut ens ha agafat el sol, ens hauríem d’haver posat més crema solar.

L'excursió ha valgut la pena: no ens hem cansat gaire i tant l’experiència com la companyia han estat gratificants.


Introducción

Esta vez, con la finalidad de satisfacer la curiosidad de un par de amigos italianos, hemos hecho una ruta fácil, entretenida y con una relación esfuerzo/recompensa paisajística muy grande para los amantes de los estanques y las zonas con bastante vegetación. Hemos visitado el Estanque de Gerber, situado a 2.165 metros de altura.

La ruta consiste en un trayecto de 3,15 km de ida con un desnivel de 335 metros. La vuelta se realiza por el mismo camino, por lo tanto el recorrido total es de 6,3 km con un desnivel de 670 metros (ver recorrido). La durada aproximada es de 3 horas y 30 minutos teniendo en cuenta las diferentes paradas llevadas a cabo en los diferentes estanques que nos encontramos en el camino para disfrutar de la naturaleza y tomar fotografías.


La ruta

Seguimos la carretera C-28 subiendo por el Port de la Bonaigua y paramos en el aparcamiento del acceso a la estación de esquí de Baqueira-Beret que tiene en la zona sur, a medio valle.

Encontrar el inicio de la ruta ha sido fácil ya que sólo había un cartel, que nos indica la dirección del camino. Es fácil de seguir, pues queda muy bien marcado por el paso de la gente. Es una zona muy frecuentada sobre todo en verano a causa de la facilidad y la belleza paisajística.

En menos de 30 minutos y a un paso no muy acelerado llegamos a un primer estanque idílico, rodeado de árboles y protegido por libélulas de un azul metálico brillante. Se puede apreciar una buena variedad de flora y fauna.

Después de un breve descanso seguimos por la derecha del estanque, donde hallamos un camino que cambia su aspecto. Dejarmos el camino entre árboles y tropezamos con un conjunto de rocas que nos guían hasta el Estanque Pequeño de Gerber, donde llegamos en unos 20 minutos.

Sin parar seguimos el camino de rocas y en unos 10 minutos más, después de rodear el segundo estanque por la izquierda, llegamos al Estanque de Gerber. Es un paisaje digno de admirar, con mucho verde cerca del agua, pero rodeado de cimas rocosas donde todavía se observa alguna clapa de nieve a pesar de ser verano.

Aprovechamos para hacer una larga pausa, nos descalzamos y ponemos los pies en remojo para refrescarnos. No nos podemos bañar, pues estamos en una zona situada dentro del Parque Natural del Alt Pirineu y queda totalmente prohibido.

Después de hacer algunas fotografías y disfrutar de las vistas, tomamos el camino de vuelta por el mismo sitio por donde hemos venido. Podríamos ampliar la ruta y llegar a otros lagos, pero mejor otro día, los italianos empiezan a estar cansados.

De vuelta, llegando al coche descubrimos que en la segunda parte del recorrido nos ha dado el sol, deberíamos habernos puesto protección solar.

La excursión ha valido la pena: no nos hemos cansado mucho y tanto la experiencia como la compañía han sido gratificantes.Introduction

Now, with the aim of satisfying the curiosity of a couple of Italian friends, we have chosen an easy and entertaining route, with a great ratio effort / landscape reward  for lovers of ponds and areas with vegetation. We have visited the Gerber pond, located 2,165 meters high.

The route consists on a 3.15 km journey with a height of 335 metres. The way back is taking the same trail, so the total route takes 6.3 km and a height of 670 metres (view route). It takes about 3 hours and 30 minutes, taking into account the different stops we made by the ponds we found on our way to enjoy nature and take pictures.


The route

We follow through the road C-28 to Port de la Bonaigua and stop on the parking that the ski resort of Baquèira-Beret has on the south part, in the middle of the valley.

To fins the beginning of the route is quite easy, as there is only one sign, pointing the direction. It is easy to follow, as it is very well pronounced thanks to people's steps. It is a popular destination especially in the summer because of the ease and the beauty of the landscape.

In less than 30 minutes and not walking very fast we reach a first idyllic pond, surrounded of trees and protected by dragonflies of a brilliant metallic blue. It is possible to appreaciate a great variety of flora and fauna.

After a quick break we keep the way to the right side of the pond, where we find a path that changes its appearance. We leave the way between the trees and discover a group of rocks that lead us to the Little Pond of Gerber, where we arrived in about 20 minutes. 

Non-stopping, we followed the rocky way and in about ten minutes, after surrounding the second pond on the left, we arrived to the pond Gerber. This landscape is a must, with lots of green close to the water and surrounded by rocky peaks where there is still some snow despite being summer.

We take this opportunity to take a long break, we take our shoes off and put our fett soak to freshen up. We cannot swim, because this is an area located within the Natural Park of the High Pyrenees and is strictly forbidden. We could continue the route and reach some other lakes, but we better do it another day, the Italians are starting to feel tired.

On our way back, while arriving to the car, we discover that during the second part of the journey we have slightly tan, we should have used some sunscreen.

The trip was worth it: we are not so tired and both the experience and the company have been rewarding.