dimecres, 23 de maig de 2012

Taller de dansa vertical i aèria

La Caseta de la Coma de Burg organitza un taller de dansa vertical i aèria. El curs, a càrrec de Sheila Ferrer, es farà al pavelló esportiu de Sort (+info), començarà dissabte 26 i acabarà dilluns 28 de maig. Durant 12 hores, a part de treballar tècnica, exercicis i coreografies, es farà una preparació física i una explicació del material tècnic necessari.
A la seva pàgina web hi ha més informació sobre aquest taller.

La Caseta de la Coma de Burg organiza un taller de danza vertical y aérea. El curso, a cargo de Sheila Ferrer, se hará en el pabellón deportivo de Sort (+info), empezará el sábado 26 y terminará lunes 28 de mayo. Durante 12 horas, a parte de trabajar técnica, ejercicios y coreografías, se hará una preparación física y una explicación del material técnico necesario.
En su página web hay más información sobre este taller.

Burg
Caseta de la Coma de Burg organizes a workshop of vertical and aerial dance. The course, run by Sheila Ferrer, will be made in Sort's sport center (more info), will start on Saturday 26th and will end on Monday 28th May. During 12 hours, apart from working technique, exercises and choreographies, a physical training and an explanation of the necessary technical equipment will be made .
There is more information about this workshop on their website.