dilluns, 27 de gener de 2014

Construcció d'un iglú

BalmesBlancs ens presenta una divertíssima aventura el proper cap de setmana. Construcció d'iglús! Aquesta activitat consisteix en una profunda immersió als boscos i prats alpins de l’Alt Pirineu. Anteriorment, tindrà lloc una xerrada introductòria. Més info

BalmesBlancs nos presenta una divertidísima aventura el próximo fin de semana. ¡Construcción de iglúes! Esta actividad consiste en una profunda inmersión en los bosques y prados alpinos del Alto Pirineo. Anteriormente, tendrá lugar una charla introductora. Más info

BalmesBlancs presents a really fun adventure next weekend. Igloo building! This activity consists of a whole immersion in the forests and alpine meadows of the High Pyrenees. Before, an introductory lecture will take place. More info