divendres, 21 de març de 2014

Pols, cops i esquerdes

Aquesta exposició col·lectiva, formada per fotografies d’Andrew Condon i Llorenç Melgosa i escultures de Marta Pruna i Sara Ponsarnal, estarà oberta del 27 al 31 de març al Paller de Casa Gassia. Més info

Esta exposición colectiva, formada por fotografías de Andrew Condon y Llorenç Melgosa y esculturas de Marta Pruna y Sara Ponsarnal, estará abierta del 27 al 31 de marzo en el Pajar de Casa Gassia. Más info

This group exhibition, consisting of photographs by Andrew Condon and Llorenç Melgosa and sculptures by Marta Pruna and Sara Ponsarnal, will be opened from 27th to 31st March in the Haystack of Casa Gassia. More info