dimarts, 26 de març de 2013

Un parc per descobrirUn parc per descobrir és una exposició que mostra un recull de tots els valors naturals i culturals que es poden trobar al voltant del Parc Nacional. Es pot visitar fins el 30 d'abril al Centre d'Interpretació de les Viles Closes d'Escaló.

Un parque para descubrir es una exposición que muestra una recopilación de todos los valores naturales y culturales que se pueden encontrar alrededor del Parque Nacional. Se puede visitar hasta el 30 de abril en el Centro de Interpretación de las Villas Cerradas de Escaló.

A park to discover is an exhibition of a selection of all natural and cultural values ​​that can be found around the National Park. It can be visited until April 30th in the Interpretation Center of the Walled Towns in Escaló.