dijous, 26 de desembre de 2013

Un dia al Front del Pallars

El 29 de desembre BalmesBlancs organitza una breu xerrada introductòria que permetrà contextualitzar la Guerra Civil al Pallars. Inclou una caminada per la vall resseguint les antigues trinxeres, búnquers i punts de vigilància dels bàndols nacional i republicà. L'activitat durarà de 10 a 14h. Més info

El 29 de diciembre BalmesBlancs organiza una breve charla introductoria que permitirá contextualizar la Guerra Civil en el Pallars. Incluye una caminata por el valle resiguiendo las antiguas trincheras, búnquers y puntos de vigilancia de los bandos nacional y republicano. La actividad durará de 10 a 14h. Más info

The 29th December, BalmesBlanes organize a short introductory lecture to contextualize the Civil War in Pallars. It includes a walk in the valley following the old trenches, bunkers and monitoring points both National and Republican. The activity will take from 10am to 2pm. More info