dimecres, 20 de novembre de 2013

Festa Major de Montardit de Dalt 2013


Tot i el fred, seguiu amb ganes de Festa Major? A Montardit de Dalt us hi esperen! No hi falteu!

A pesar del frío ¿seguís con ganas de Fiesta Mayor? ¡En Montardit de Dalt os esperan! ¡No faltéis!

Despite the fire, still want to enjoy Festivities? They're waiting for you in Montardit de Dalt! Don't miss it!