dimecres, 23 d’octubre de 2013

alBOOM de la TARDOR


Vols millorar la composició de les fotografies de natura? Vols aprendre els aspectes tècnics més bàsics de la fotografia de paisatge? T’agrada viure i sentir els colors de la tardor? BalmesBlancs presenta alBOOM de la TARDOR, un cap de setmana d’excursions i fotografia apte per a tots els nivells i tipus de càmares, amb passejades, explicacions, pràctica, jocs de nit i llums envoltats de natura. Més info

¿Quieres mejorar la composición de las fotografías de naturaleza? ¿Quieres aprender los aspectos técnicos más básicos de la fotografía de paisaje? ¿Te gusta vivir y sentir los colores del otoño? BalmesBlancs presenta alBOOM de la TARDOR, un fin de semana de excursiones y fotografía apto para todos los niveles y tipos de cámaras, con paseos, explicaciones, práctica, juegos de noche y luces rodeados de naturaleza. Más info

Want to improve the composition of your nature photos? Want to learn about the most basics technical aspects of the landscape photography? Do you like living and feeling the colours of the autumm? BalmesBlancs presents alBOOM de la TARDOR, a weekend full of excursions and photography suitable for any level and any camera, with walkings, explanations, practice, night and light games surrounded by nature. More info