dijous, 26 de setembre de 2013

Iniciació a la Paleontologia


De la mà del Parc Natural de l'Alt Pirineu, BalmesBlancs ens porta una activitat que us permetrà participar en unes jornades en les que s'explicaran les característiques de la Vall de Siarb i els seus descobriments. Tindrà lloc el proper 28 de setembre. Més info

De la mano del Parque Natural del Alto Pirineo, BalmesBlancs nos trae una actividad que os permitirá participar en unas jornadas en las que se explicarán las características de Vall de Siarb y sus descubrimientos. Tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. Más info

With the help of the Natural Park of the High Pyrenees, BalmesBlancs organizes an activity that will let you participate in some workshops in which the features of Vall de Siarb and their discoverings will be explained. It will take place next 28th September. More info