dijous, 12 de setembre de 2013

Embarrancada!

Els amics de BalmesBlancs ens porten una activitat plena d'aventura amb barrancs, plecs, tobogans i sifons! Els dies 14 i 15 de setembre no et perdis Embarrancada! Més info

¡Los amigos de BalmesBlancs nos traen una actividad llena de aventura con barrancos, pliegues, toboganes y sifones! Los días 14 y 15 de septiembre no te pierdas Embarrancada! Más info

Our friends from BalmesBlancs bring to us a new activity full of adventure with ravines, folds, slides and siphons! On 14th and 15th September you can't miss Embarrandada! More info