dijous, 11 d’octubre de 2012

La Muntanya Construïda

Des del passat dia 5 d'octubre fins al proper 4 de novembre, podeu gaudir de l'exposició La Muntanya Construïda al Centre d'Interpretació de les Viles Closes de la Guingueta d'Àneu.

Aquesta exposició recull els diferents tipus de construcció que encara avui es conserven i que ens permeten veure els diferents tipus de vida que han existit al llarg dels anys dins del Parc i també a altres valls del Pirineu català.

A més a més, també es poden observar la xarxa de camins, els ponts i palanques, les bordes i qualsevol tipus de construcció agrícola i ramadera, un tipus d'indústria ja obsoleta, i les construccions militars més recents. L'exposició consta de 12 plafons que contenen gran quantitat d'informació.Desde el pasado 5 de octubre hasta el próximo 4 de noviembre, podéis disfrutar de la exposición La Montaña Construida en el Centro de Interpretación de las Villas Cerradas de la Guingueta d'Àneu.

Esta exposición recoge los diferentes tipos de construcción que aún hoy se conservar y que nos permiten ver los diferentes tipos de vida que han existido a lo largo de los años dentro del Parque y también en  otros valles del Pirineo Catalán.

Además, también se pueden observar la red de caminos, los puenes y palancas, las bordas y cualquier tipo de construcción agrícola y ganadera, un tipo de industria ya obsoleta, y las construcciones militares más recientes. La exposición consta de 12 plafones que contienen gran cantidad de información.You can enjoy the exhibition the Built Mountain from 5th October to 4th November in the Interpretation Centre of Walled Towns in Guingueta l'Àneu.

This exhibition groups the different kind of buildings that are still preserved and let us see the different kinds of life that have existed in the Parc and also in other valleys of the Catalan Pyreness during years.

Furthermore, you can also see the routes network, the bridges and levers, the barns and any other type of agricultural and livestock building, an already obsolete type of industry, and the most recent militar buildings. The exhibit consists of 12 panels that contain lots of information.